TeliaSonera sai luvan hankkia norjalaisen NextGenTelin

Norjan kilpailuviranomainen päätti eilen, että se ei tutki pidemmälle yrityskauppaa, jossa TeliaSonera osti laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGen Telin, ja täten hyväksyy kaupan. TeliaSonera omistaa 100 % NextGen Telistä 12.6.2006 ilmoitetun osakkeiden pakkolunastuksen jälkeen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.