TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006

Puolivuotiskausi
• Liikevaihto kasvoi 44 716 milj. Ruotsin kruunuun (42 556).
• Nettotulos kasvoi 9 000 milj. kruunuun (5 985), ja osakekohtainen tulos nousi 1,76 kruunuun (1,12).
• Vapaa kassavirta kasvoi 8 861 milj. kruunuun (8 315).
• Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta:
- 2,7 miljoonaa uutta asiakasta enemmistöomisteisissa Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian liiketoiminnoissa.
- 15,3 miljoonaa uutta asiakasta osakkuusyhtiöissä MegaFonissa ja Turkcellissa.


Toinen vuosineljännes
• Liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia 22 737 milj. kruunuun (21 752).
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 316 milj. kruunuun (4 385).
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 928 milj. kruunuun (7 200) ja käyttökateprosentti 34,9 prosenttiin (33,1).
• Vapaa kassavirta oli 4 018 milj. kruunua (4 628).
• Nettotulos kasvoi 4 726 milj. kruunuun (2 422), ja osakekohtainen tulos nousi 0,94 kruunuun (0,44).
• Omistusosuutta Xfera-operaattorissa kasvatettiin 16,55 prosentista 76,56 prosenttiin tarkoituksena aloittaa matkaviestinliiketoiminta Espanjassa.
• Norjan toiseksi suurimman laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGenTelin osto.

Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit

”Vahva tuloskehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä; kasvua oli lähes 5 prosenttia ja käyttökateprosentti parani lähes 2 prosenttiyksikköä.”

”Liiketoimintamme tulos kasvoi yli 40 prosenttia ja on nyt ennätykselliset 6,3 mrd. kruunua. Hyvään tulokseen vaikuttivat useimpien liiketoimintojen hyvä kehitys, yritysostoista saatujen synergiaetujen onnistunut hyödyntäminen ja meneillään olevat tehostamistoimet.”

”Toteutimme kaksi yritysostoa, joissa nykyisten liiketoimintojemme vahvuuksia voidaan kannattavasti hyödyntää. Norjan toiseksi suurimman laajakaistapalvelujen tarjoajan NextGenTelin ostaminen vahvistaa palveluvalikoimaamme pohjoismaissa. Espanjalaisen matkaviestinoperaattori Xferan enemmistöosuuden hankkimisen perustana on vahvuutemme ja osaamisemme voimakkaasti kilpailluilta pohjoismaiden ja Baltian markkinoilta, joilla liittymätiheydet ovat korkeat. Xferan arvioidaan tuottavan positiivista kassavirtaa ja tulosta viiden vuoden kuluessa. Liiketoiminnalle on hyvät edellytykset, ja sen suurimpia vahvuuksia ovat esimerkillisen alhainen kustannustaso ja selkeä liiketoiminnan fokus."