Xfera valitsi Ericssonin 3G-verkkonsa laitetoimittajaksi

“Tämä Ericssonin kanssa solmittu sopimus on ensimmäinen saavuttamamme virstanpylväs sen jälkeen, kun projekti käynnistettiin uudelleen kesäkuussa. Sopimukseen päästiin ennen suunniteltua takarajaa ja strategisessa suunnitelmassamme arvioitujen kustannusten puitteissa”, toteaa Johan Andsjö, Xferan toimitusjohtaja.

Kyseessä on uusi, Xferan ja Ericssonin aiemman sopimuksen lisäksi tehty sopimus. Yhdessä sopimukset kattavat 2 000 tukiasemapaikkaan tarvittavat tekniset laitteistot, jolloin Xferan oman korkealaatuisen verkon piiriin saadaan 40 prosenttia väestöstä. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio vielä 1 500 tukiasemapaikan laitteistojen toimittamisesta 3 vuoden aikana.

Johan Andsjö toteaa: “Olemme jo aiemmin tilanneet Ericssonilta 450 verkon solmukohtaa, ja teemme kovasti työtä sen eteen, että Espanjaan saataisiin uusi ja kilpailukykyinen matkaviestinpalveluvalikoima vuoden loppuun mennessä”.

Kesäkuussa tapahtuneen suunnitelmien julkistamisen jälkeen TeliaSoneran projektiryhmä on aloittanut työnsä. Projektiryhmä koostuu liiketoiminnan käynnistämisen, tuotteiden ja palvelujen, matkaviestinverkkojen, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoista. Markkinointi- ja palvelusuunnitelmat on viimeistelty vuoden 2006 lopulla tapahtuvaa kaupallista lanseerausta varten. Lanseeraus perustuu UMTS-verkkoon, mukaan lukien Espanjan seitsemän suurinta kaupunkia, yhdistettynä kansalliseen GSM- verkkovierailuun.

Xfera
Xfera on neljäs matkaviestintäyritys, jolle myönnettiin Espanjassa toimilupa langattomien 3G-palvelujen tarjoamiseen. Toimilupa mahdollistaa laadultaan ensiluokkaisen puheen ja datan välittämisen sekä muiden kehittyneiden palvelujen, kuten videopuhelujen, tarjoamisen. Yhtiön omistaa Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys TeliaSonera, jonka omistusosuus on 76,6 %. Rakennus- ja palvelukonserni ACS omistaa 17 % osuuden. FCC omistaa 3,4 % ja Telvent 3 % yhtiöstä. Xfera aloittaa toimintansa vuoden 2006 lopussa. Toiminta perustuu kansalliseen GSM-verkkovierailuun sekä UMTS-verkon lanseeraukseen Espanjassa 3G-toimiluvan ehtojen mukaisesti.