TeliaSonera ensimmäistä kertaa mukaan Dow Jones Sustainability -indeksiin

TeliaSonera hyväksytään ensimmäistä kertaa mukaan Dow Jones Sustainability indeksiin. Tämä on osoitus siitä, että TeliaSonera on pystynyt täyttämään yhteiskuntavastuuta (CSR) koskevat vaatimukset. Dow Jones Sustainability indeksiin on vaikea päästä mukaan, ja vain 10 prosenttia ehdokkaista valitaan.

TeliaSonera on nyt ensimmäistä kertaa niiden yritysten joukossa, jotka syyskuun 18. päivänä hyväksytään mukaan Dow Jones Sustainability -indeksiin. Ennen vuonna 2002 tapahtunutta yhdistymistä sekä Telia että Sonera olivat mukana indeksissä parin vuoden ajan. Yritykset valitaan indeksiin yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

”Yhtiön hyväksyminen Dow Jones Sustainability -indeksiin on arvokas asia, ja se osoittaa, että yhteiskuntavastuun saralla tekemäämme työtä arvostetaan myös yhtiön ulkopuolella. Kilpailu indeksiin pääsemiseksi on kovaa, ja valittaville asetettavat vaatimukset ovat tiukat. TeliaSonera on yksi harvoista yhtiöistä Pohjoismaissa, joka on onnistunut, ja tämä on erinomainen saavutus”, toteaa TeliaSonera AB:n toimitusjohtaja Anders Igel. ”Valinta rohkaisee meitä jatkamaan panostustamme ympäristöön, työpaikkoihin ja yhteiskuntaan eli tämänhetkisiin yhteiskuntavastuutoimintamme painopisteisiin.”

Dow Jones Sustainability -indeksiin valituksi tuleminen edellyttää noin 20 ehdon täyttämistä, jotka vaihtelevat ympäristökysymyksistä aina henkilöstöasioihin ja ihmisoikeuksiin asti. Lisäksi valittavilta yrityksiltä edellytetään vakaata taloudellista asemaa.

_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-(0)8-713 58 30