TeliaSonera toimittaa palveluna Metsäliitto-konsernille ja Vapo-konsernille puhe- ja datapalvelut Pohjoismaissa ja Baltiassa

TeliaSonera on allekirjoittanut viisivuotisen sopimuksen kansainvälisen metsäteollisuusalalla toimivan Metsäliitto-konsernin ja sen osakkuusyhtiön Vapo-konsernin kanssa. TeliaSonera toimittaa palveluna kiinteät ja mobiilit puhepalvelut, tietoliikennepalvelut ja tarvittavat lisäarvopalvelut Metsäliitto-konsernille ja Vapo-konsernille niiden Pohjoismaiden ja Baltian toimipaikkoihin. Sopimus astuu voimaan heti.

Sopimuksen tarkoituksena on rakentaa sekä Metsäliiton että Vapon käyttöön kustannustehokas, toimiva ja laadukas Pohjoismaiden ja Baltian laajuinen puhe- ja tietoliikenneratkaisu. Ratkaisu perustuu asiakkaiden tarpeisiin sekä uusimpaan teknologiaan.

Palveluna toimitettavan uuden ratkaisun tavoitteena on järkeistää teknistä ympäristöä päällekkäisyydestä aiheutuvien turhien kustannusten pienentämiseksi mahdollisimman paljon. Yhteinen tavoite on minimoida pöytäpuhelimien määrä suuntaamalla molempien konsernien loppukäyttäjät kohti yhden puhelimen konseptia ja mobiliteettia, mikä mahdollistaa tehokkaamman viestinnän.

Tämä sopimus kattaa konsernien alueelliset tarpeet tietoliikenneverkon osalta sekä antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön haluttuja lisäarvopalveluita, kuten esimerkiksi etäkäyttäjien tietoturvalliset, laajakaistapohjaiset internetyhteydet.

”Metsäliitto-konserni parantaa jatkuvasti toimintojensa laatua ja kustannustehokkuutta. Metsäliitolla oli aiemmin useita maakohtaisia sopimuksia ja toimittajia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme nyt päättäneet hankkia palvelut yhdeltä toimittajalta ja saada näin aikaiseksi kustannustehokkuutta sekä skaalaetujen että pienempien hallintakustannusten myötä”, sanoo Metsäliitto-konsernin talousjohtaja Ilkka Pitkänen.

”Metsäliitossa ja Vapossa on yhteensä noin 9000 matkapuhelinta Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Matkapuhelukustannukset edustavat nyt lähes 60 prosenttia puheliikenteen kokonaiskustannuksista. Nyt tehdyn ratkaisun myötä matkapuhelimien käyttö kasvaa entisestään, ja olemmekin sopineet TeliaSoneran kanssa ratkaisusta, jolla optimoimme puhepalveluihin liittyvät kustannukset”, Ilkka Pitkänen jatkaa.

”Vapo-yhtymä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja laajentanut toimintojaan moniin Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Tämän sopimuksen myötä saamme nopean, kustannustehokkaan, yhdeltä toimittajalta tulevan ratkaisun. Samalla saamme hyötyjä uusimman teknologian soveltamisesta puhe- ja datapalveluissa ja tarvittavissa lisäpalveluissa. Uskomme, että tämä sopimus auttaa meitä parantamaan toimittajiemme, asiakkaidemme ja omia prosessejamme ja liiketoimintamallejamme, sanoo Asko Dahlbom, Vapo-konsernin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja.

”Tämä sopimus, jonka nyt allekirjoitimme Metsäliiton ja Vapon kanssa, on meille merkittävä virstanpylväs ja selvä osoitus kyvystämme palvella myös kansainvälisiä asiakkaitamme. TeliaSoneralla on kansainvälisesti tunnustettua huipputason osaamista. Haluamme investoida vahvasti korkeaan laatuun ja kohdistaa voimavaramme asiakkaidemme liiketoiminnan ja tuottavuuden edistämiseen”, sanoo TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja Juho Lipsanen.


Palveluna toimittaminen
TeliaSonera vastaa palvelujen toimivuudesta yhteisesti sovitulla tavalla, niiden kehittämisestä asiakkaan tarpeista lähtien ja tekniikan ylläpidosta. Kyseessä on uusi tapa hankkia viestintäpalveluja. Yhä useammat yritykset haluavat ostaa viestintäpalvelut valmiina pakettina, joka on helppo toteuttaa ja jota on helppo ylläpitää.

Lisätietoja:
Juho Lipsanen, toimitusjohtaja, TeliaSonera Finland Oyj, puhelin 0403 020 100
Dan Strömberg, Head of Global Accounts, TeliaSonera AB, puhelin +46-(0)8-713 58 30


Metsäliitto-konserni
Metsäliitto-konserni on maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni 8,6 miljardin euron liikevaihdollaan, ja se työllistää 30 000 henkilöä. Konsernin viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellunvalmistus, paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Konsernin emoyrityksellä Metsäliitto Osuuskunnalla ja tytäryhtiöillä Metsä-Botnialla, M-realilla ja Metsä Tissuella on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa.