TeliaSoneran sopimus Turkcell osakkeiden ostosta sitova

Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan TeliaSoneran ja Cukurovan välillä on vuonna 2005 syntynyt sitova osakkeiden kauppakirja, jolla Cukurova velvoitetaan myymään kaikki loput Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle 3,1 miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan (noin 21,7 miljardia Ruotsin kruunua), näin kasvattaen TeliaSoneran efektiivisen omistusosuuden 64,3 prosenttiin Turkcellissa.

Välitystuomioistuin toteaa, että Cukurova on velvollinen myötävaikuttamaan toimenpiteillään transaktion loppuunsaattamiseksi. Välitystuomioistuin pidättää itsellään päätäntävallan asiassa siihen asti kunnes osapuolet ovat raportoineet toimenpiteistään transaktion loppuunsaattamiseksi. Välitystuomioistuin toteaa lisäksi, että vaikka Cukurova nyt noudattaisi sopimusta luovuttamalla osakkeet TeliaSoneralle, se ei vapauta Cukurovaa vahingonkorvausvelvollisuudelta, joka sille on mahdollisesti syntynyt transaktion loppuunsaattamisen viivästymisestä.”Tietysti olen erittäin tyytyväinen päätökseen, joka on linjassa siihen mitä olemme koko ajan väittäneet” kommentoi Anders Igel, TeliaSoneran toimitusjohtaja, ja jatkaa ”toivomme että saatamme transaktion päätökseen Cukurovan kanssa, mutta vaikka osakkeiden kauppakirja on sitova, emme vielä tiedä onko Cukurova halukas tai kykenevä siirtämään osakkeita TeliaSoneralle.”25.3.2005 tiedotettiin sopimuksesta, jolla Cukurova sopi myyvänsä kaikki loput Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle. Päätös perustuu välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti Genevessä toukokuussa 2005 Cukurovaa vastaan sen jälkeen kun Cukurova vetäytyi julkistetusta transaktiosta.