TeliaSoneran vuosikertomus ja vuosikatsaus 2005

TeliaSoneran vuosikertomus ja vuosikatsaus 2005 ovat nyt saatavilla osoitteesta www.teliasonera.com.

Aloitamme myös painettujen vuosikatsausten jakamisen niille osakkeenomistajille, jotka ovat
ilmoittaneet haluavansa taloudellista tietoa painetussa muodossa.


Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30