TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2007

TeliaSonera kasvatti liikevaihtoaan ja tulostaan voimakkaasti

Yhdeksän kuukauden jakso

• Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia 71 423 milj. Ruotsin kruunuun (67 873). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia.

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 13 207 milj. kruunua (12 958) ja osakekohtainen tulos 2,94 kruunua (2,89).

• Vapaa kassavirta oli 11 165 milj. kruunua (13 731).Kolmas vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia 24 798 milj. kruunuun (23 157). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 8 714 milj. kruunua (8 756), ja käyttökateprosentti oli 35,1 (37,8).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 8 354 milj. kruunuun (7 802).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 5 399 milj. kruunua (5 053) ja osakekohtainen tulos 1,20 kruunua (1,13).

• Vapaa kassavirta nousi 5 078 milj. kruunuun (4 870).

• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 109,5 miljoonaan, kun enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 2,5 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 3,6 miljoonalla liittymällä.

• Pääomarakennetta ja osingonjakoa koskevat politiikat muutettu.