Skanova Access täyttää ruotsalaisten teleoperaattoreiden infrastruktuuritarpeet yhtäläisin ehdoin

TeliaSoneran uusi televiestinnän infrastruktuuriyhtiö aloittaa toimintansa Ruotsissa 1.1.2008. TeliaSonera Skanova Access AB nimisestä yhtiöstä tulee TeliaSoneran kokonaan omistama tytäryhtiö. Skanova Accessin perustamisella TeliaSonera vastaa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja valvontaa koskeviin vaatimuksiin.

Yhtiöllä tulee olemaan runsaat 700 työntekijää. Vastaavan toiminnan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2007 olevan noin 7 mrd. Ruotsin kruunua.Skanova Accessin hallituksen puheenjohtajana tulee toimimaan Anders Bruse, joka on myös TeliaSoneran Broadband Services liiketoiminta-alueen johtaja.Skanova Accessin toimitusjohtajan tehtävää ryhtyy hoitamaan Anders Gylder, joka on tällä hetkellä Broadband Services liiketoiminta-alueen Senior Vice President. Skanova Accessin perustamisesta vastannut Anders Gylder tulee johtamaan yhtiötä sen ensimmäisen toimintakauden aikana varmistaen, että yhtiön ja sen asiakkaiden ja toimittajien väliset uudet työvirrat ja prosessit saadaan kuntoon.Skanova Access tulee myymään kupariyhteyksiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria samoin kaupallisin ehdoin kaikille Ruotsin markkinoilla toimiville operaattoreille, TeliaSoneran oma loppukäyttäjäliiketoiminta mukaan lukien.Kevään 2008 aikana käynnistetään uuden toimitusjohtajan haku. Rekrytoitavan toimitusjohtajan tehtävänä on jatkaa yhtiön kehittämistä ensimmäisen toimintakauden jälkeen, ja tavoitteena on, että hän aloittaisi tehtävässään vuoden 2008 kolmannen neljänneksen aikana.Skanova Accessin muodostamisen yhteydessä perustetaan myös komitea yhtäläistä kohtelua varten, Equality Access Board (EAB). Komitean tehtävänä on valvoa yhtäläistä kohtelua TeliaSonerasta riippumattomasti sekä seurata markkinoiden luottamusta Skanova Accessia kohtaan ja yhtiön kykyä noudattaa antamiaan sitoumuksia. EAB:n puheenjohtajana toimii TeliaSoneran sisäisestä valvonnasta vastaava Mikael Svensson, jonka lisäksi siihen kuuluu kaksi TeliaSonerasta riippumatonta jäsentä. Valvonta perustuu määrättyjen, ulkopuolisten tilintarkastajien tarkastamien avainlukujen raportointiin.