Kamarioikeus päätti laskea Tele2:n TeliaSoneralta vaatimia yhteenliittämishintoja

Kamarioikeus on 8.2.2007 antamassaan kahdessa tuomiossa päättänyt laskea Tele2:n TeliaSoneralta aiemmin vaatimia yhteenliittämishintoja. Toinen tuomioista koskee niin sanottua ”kaskaadiliikennettä”, eli liikennettä joka välitetään TeliaSoneran kiinteän verkon kautta. Toinen tuomio koskee Tele2:n verkkoon laskevaa liikennettä, joka on lähtöisin TeliaSoneran kiinteästä ja matkaviestinverkoista.

”Mielestäni on hyvä, että kamarioikeus on samaa mieltä TeliaSoneran kanssa siitä, että Tele2:n pyytämät maksut ovat olleet liian korkeita. Päätös voi johtaa kohtuullisempaan yhteenliittämishinnoitteluun ja mahdollisesti parantaa edellytyksiä sopia useita vanhoja, telelain tarkoittamaan yhteenliittämiseen liittyviä riitoja operaattoreiden välillä” sanoo Anders Igel, toimitusjohtaja, TeliaSonera AB.Kamarioikeuden päätöksistä on mahdollista valittaa. Valituksen käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa (Regeringsrätten) edellyttää muutoksenhakutuomioistuimen myöntämää valituslupaa. TeliaSonera purkaa tähän liittyviä varauksia, mikä johtaa noin 390 milj. Ruotsin kruunun positiiviseen tulosvaikutukseen ennen kertaluonteisia eriä ja veroja vuonna 2006.TeliaSoneralla on samanaikaisesti aikaisempi saatava Tele2:lta. Käräjäoikeus päätti 2.5.2006, että Tele2:n tulee maksaa noin miljardi kruunua korkoineen TeliaSoneralle puheluista, jotka ovat lähtöisin Tele2:n verkosta ja laskevat TeliaSoneran kiinteään ja matkaviestinverkkoon. Kuten aiemmin on viestitty, käräjäoikeuden toukokuinen päätös ei vaikuta TeliaSoneran tulokseen, mutta Tele2:n saatavan maksulla tulee toteutuessaan olemaan positiivinen vaikutus kassavirtaan.TeliaSoneran aikomuksena on käsitellä maksusuoritukset, jotka ovat seurausta kamarioikeuden päätöksistä 8.2.2007 sekä käräjäoikeuden päätöksestä 2.5.2006 nettoperiaatteella, mikä tarkoittaisi, että kamarioikeuden päätösten toimeenpanolla ei tulisi olemaan negatiivista kassavirtavaikutusta TeliaSoneralle.