TeliaSonera Finland sopimukseen Elisan ja DNA :n kanssa matkaviestinnän yhteenliittämismaksuista

TeliaSonera Finland Oyj on sopinut Elisa Oyj:n ja DNA Verkot Oy:n kanssa matkaviestinnän yhteenliittämismaksuista vuosille 2007-2010. Sopimuksen mukaan sopimusosapuolten kesken siirrytään tasahintaiseen yhteenliittämishinnoitteluun vuoden 2009 joulukuussa. TeliaSonera

Finlandin ja Elisan hinnat ovat samat jo vuoden 2008 alusta.Yhteenliittämishinnat 2007-2008, snt/min:

TSF Elisa DNA

2007 6,6 7,0 8,2

2008 5,1 5,1 6,0

Vuoden 2009 alussa DNA:n hinta on 0,5 senttiä TSF:n ja Elisan hintaa korkeampi, ja joulukuusta 2009 alkaen sopimusosapuolten yhteenliittämishinnat ovat samat.TeliaSoneran arvion mukaan nyt sovitulla uudella yhteenliittämishinnoittelulla on noin 150 miljoonan kruunun (15 miljoonan euron) positiivinen vaikutus Suomen vuoden 2007 matkaviestintäliiketoiminnan tulokseen olettaen nykyiset liikennevolyymit ja huomioiden Elisan kanssa vuodelle 2007 aiemmin tehdyn sopimuksen muutos. Seuraavien vuosien tulosvaikutuksen lisäyksen arvioidaan olevan tätä pienempi riippuen markkinatilanteen kehityksestä.