TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2006

TeliaSoneran vuoden 2006 tulos ennätyslukemissa

Koko vuosi

• Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunuun (87 661).• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 32 266 milj. kruunuun (29 411) ja käyttökateprosentti parani 35,4 prosenttiin (33,6).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 26 751 milj. kruunuun (20 107).• Nettotulos kasvoi 19 283 milj. kruunuun (13 694), ja osakekohtainen tulos parani 48 prosenttia 3,78 kruunuun (2,56). Kertaerillä oli noin 1,7 mrd. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus nettotulokseen. Nettotulos oli ennätyssuuri myös ilman näitä kertaeriä.• Vapaa kassavirta kasvoi 16 596 milj. kruunuun (15 594).• Liittymien määrä kasvoi voimakkaasti: 1,5 miljoonalla uudella liittymällä enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja 14,4 miljoonalla uudella liittymällä osakkuusyhtiöissä.• Kokonaisosingoksi ehdotetaan 6,30 kruunua osakkeelta (3,50), mihin sisältyy sekä tavanomainen että ylimääräinen osinko, eli yhteensä 28 290 milj. kruunua (15 717).Neljäs vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 23 187 milj. kruunuun (22 876) kansainvälisen matkaviestinnän voimakkaan kasvun ja kotimarkkinoilla tehtyjen yritysostojen vauhdittamana. Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia.• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 766 milj. kruunuun (7 098) ja käyttökateprosentti parani 33,5 prosenttiin (31,0).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 504 milj. kruunuun (4 890).• Nettotulos oli 4 538 milj. kruunua (3 342) ja osakekohtainen tulos kasvoi 48 prosenttia 0,90 kruunuun (0,61).• Vapaa kassavirta oli 2 865 milj. kruunua (3 191).

Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB

Investor Relations

SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa