TeliaSonera testaa uusia multimedia-SIM-kortteja

(3GSM World Congress 2007) TeliaSonera testaa ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa ja Baltiassa uusia multimedia-SIM-kortteja, joiden ansiosta käyttäjien on jatkossa helpompi siirtää tallennettuja tietoja ja palveluja matkapuhelimesta toiseen.

”Meille multimedia-SIM-kortti on tärkeä linkki langattomiin asiakkaisiimme. Pilotoimalla ensimmäisenä Pohjoismaissa ja Baltiassa uutta multimedia-SIM-korttia jo näin varhaisessa vaiheessa jatkamme pyrkimystämme tarjota asiakkaillemme helppoutta ja yksinkertaisia palveluja", toteaa Lars Klasson, Head of Products & Production, Business Area Mobility Services, TeliaSonera AB.



GalaxSIM-nimisen uuden multimedia-SIM-kortin sisäinen testaus suoritetaan vuoden 2007 aikana yhdessä Giesecke & Devrient (G&D) -yhtiön kanssa, joka on maailman toiseksi suurin älykorttien valmistaja. Alustavissa testeissä käytettävien multimedia-SIM-korttien tallennuskapasiteetti on yli 1 gigatavua (GB). Testaus suoritetaan HTC P3600 -merkkisillä PDA-laitteilla.



Testattavissa SIM-korteissa yhteystietojen synkronointi ja pelejä

TeliaSoneran pilotissa käytettävien GalaxSIM-korttien suuritiheyksiseen NAND-flash-muistiin on sisällytetty monenlaisia tietoja ja sovelluksia: grafiikkaa ja logoja, asetustiedostoja verkkoparametrien muokkaamiseen, kämmentietokoneella pelattavia pelejä sekä G&D:n tuottama yhteystietosovellus GalaxSIM Sync, joka mahdollistaa yhteystietojen automaattisen varmuuskopioinnin SIM-kortille. GalaxSIM Sync havaitsee välittömästi puhelimeen syötetyt uudet tiedot ja kopioi ne SIM-kortille VCard-muodossa, jolloin ne on helppo siirtää kokonaisuudessaan kortilta uuteen puhelimeen käyttäjän vaihtaessa päätelaitetta.



GalaxSIM-esittelyt 3GSM World Congress -tapahtumassa

Esittelemme multimedia-SIM-korttien pilottia Giesecke & Devrient (G&D) -yhtiön kanssa heidän osastollaan 12.–15.2.2007. G&D:n osasto 3GSM World Congress -tapahtumassa on osasto nro B65 hallissa 8, ja esittelyjä järjestetään joka päivä.







Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.