TeliaSonera vahvistaa asemaansa Tanskassa ostamalla debitel Danmarkin

TeliaSonera AB on allekirjoittanut sopimuksen ostaakseen 100 prosenttia tanskalaisen debitel Danmark A/S:n osakekannasta. debitel Danmark on palveluntarjoaja, jolla on noin 300 000 matkaviestinliittymää. Yritysostoon sisältyy debitelin 50 prosentin omistusosuus DLG Tele brandin alla toimivasta DLG-debitel I/S yhtiöstä.

- Tämä kauppa vahvistaa asemaamme Tanskan matkaviestinmarkkinoilla ja osoittaa meidän etenevän menestyksellisesti kasvun parantamiseen kotimarkkinoilla tähtäävän strategiamme mukaisesti, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel.Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys TeliaSonera AB on sopinut ostavansa 100 prosenttia tanskalaisen debitel Danmark A/S:n (debitel) ulkona olevista osakkeista debitel AG:ltä (omistusosuus 78,2 %), Fleggaard Holding A/S:ltä (8,8 %) ja Dansk Lantbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.:lta. (DLG) (13,0 %). Yritysostoon sisältyy myös debitelin 50 prosentin omistusosuus DLG-debitel I/S -yhtiöstä, jonka debitel omistaa yhdessä DLG:n kanssa.debitelistä maksettava velaton kauppahinta on korkeintaan noin 1 270 milj. Ruotsin kruunua

(140 milj. euroa), josta TeliaSonera maksaa käteissuorituksena 860 milj. kruunua (95 milj. euroa), kun kauppa saatetaan loppuun. Loppuosa kauppahinnasta on korkeintaan 410 milj. kruunua

(45 milj. euroa), ja summa riippuu debitelin kehityksestä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kauppa perustuu debitelin alla olevan arvonmäärityksen lisäksi debitelin liikenteen siirtämiseen kilpailevista matkaviestinverkoista Telia Denmarkin matkaviestinverkkoon. Kaupan toteutuminen edellyttää Tanskan kilpailuviranomaisen hyväksyntää.debitelillä, sisältäen debitelin 50 prosenttia omistaman tytäryhtiön DLG-debitel I/S:n, oli noin 300 000 matkaviestinliittymää 31.12.2006. Lisäksi debitelillä oli noin 110 000 kiinteän verkon puhepalveluasiakasta ja noin 27 000 (puhelinverkkoyhteyksiä käyttävää) internet-asiakasta. debitelin konserniliikevaihto vuonna 2006 oli noin 1 170 milj. Ruotsin kruunua (950 milj. Tanskan kruunua), josta yli kaksi kolmasosaa tuli matkaviestinnästä.Yritysosto vahvistaa TeliaSoneran asemaa Tanskan televiestintämarkkinoiden kakkosena. debitel toimii jatkossakin palveluntarjoajana erillisellä brandilla Tanskan markkinoilla eikä yhtiön toiminnassa tapahdu suuria muutoksia.