Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

• Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 22 724 milj. kruunuun (21 979). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia.• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 7 583 milj. kruunua (7 816) ja käyttökateprosentti oli 33,4 (35,6).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 6 191 milj. kruunua (6 129).• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi 3 976 milj. kruunuun (3 692), ja osakekohtainen tulos parani 0,89 kruunuun (0,82).• Vapaa kassavirta pieneni 2 529 milj. kruunuun (4 843).• 100 miljoonan liittymän raja saavutettiin vuosineljänneksen kuluessa, kun enemmistöomisteisissa yhtiöissä avattiin 0,6 miljoonaa ja osakkuusyhtiöissä 3,3 miljoonaa uutta liittymää.

Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB

Investor Relations

SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa