TeliaSonera julkaisee uuden organisaation mukaiset vertailuluvut vuosilta 2006 ja 2005

TeliaSonera julkaisee, ennen tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsausta, konsernin uuden organisaation mukaisen neljän liiketoiminta-alueen taloudelliset ja operatiiviset vertailuluvut (proforma) vuosilta 2006 ja 2005. Vuosineljänneskohtaiset luvut löytyvät TeliaSoneran kotisivuilta osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa.

TeliaSonera vaihtoi 1.1.2007 maakohtaisista tulosyksiköistä koostuneen organisaationsa uuteen rakenteeseen, jolla pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla matkaviestin- ja laajakaistapalvelujen, yrityksille tarjottavien hallintapalvelujen sekä itämarkkinoiden voimakas kasvu. Uudella organisaatiolla pyritään liiketoiminnan parempaan kohdentamiseen ja toiminnan yksinkertaistamiseen kannattavan kasvun edistämiseksi ja muutosten toteutusnopeuden lisäämiseksi. TeliaSoneran toiminnot on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Services, Broadband Services, Integrated Enterprise Services ja Eurasia. Tämän johdosta TeliaSoneran raportointi on muutettu vastaamaan uutta rakennetta. Vertailukelpoisten lukujen julkaiseminen vuosilta 2006 ja 2005 ei vaikuta vuoden 2006 vuosikertomuksessa raportoituihin konsernitason lukuihin eikä julkaistuihin kehitysnäkymiin.Mobility Services

Liiketoiminta-alue vastaa henkilökohtaisten liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, laajakaistayhteyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, matkapuhelinten ja tietokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Espanjassa. Liiketoiminta-alueella on noin 7 100 työntekijää.MSEK, paitsi Proforma

käyttökateprosentti ja Proforma 2005

liittymämäärä 2006

Liikevaihto 41 949 40 274

Käyttökate ennen

kertaluonteisia eriä 13 844 12 492Käyttökate-% 33,0 31,0

Liiketulos ennen

kertaluonteisia eriä 9 610 7 713

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 252 3 897

Liittymämäärä (tuhatta)

kauden lopussa 13 434 13 000

Broadband Services

Liiketoiminta-alue vastaa massamarkkinoiden palveluista kotien ja toimistojen yhteyksiin ja kodin viestintään. Alueen keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IP-TV, internet-puhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta mukaan lukien kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta. Liiketoiminta-alueella on noin 14 600 työntekijää.MSEK, paitsi Proforma

käyttökateprosentti ja Proforma 2005

liittymämäärät 2006

Liikevaihto 40 880 41 399

Käyttökate ennen

kertaluonteisia eriä 13 629 13 604Käyttökate-% 33,3 32,9

Liiketulos ennen

kertaluonteisia eriä 8 295 7 281

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 605 4 584

Liittymämäärä (tuhatta)

kauden lopussa

Laajakaista 1 990 1 430

Kiinteän verkon

puhepalvelut 6 497 7 064

Integrated Enterprise Services

Liiketoiminta-alue vastaa sellaisesta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta, jossa TeliaSonera tarjoaa yritysten sisäisen tietotekniikka- ja televiestintäinfrastruktuurin hallintaa. Samalla liiketoiminta-alue kantaa vastuun yritysten kokonaisvaltaisista televiestintätarpeista. Asiakkaille tarjottavia palveluja ovat muun muassa verkottuneet tietotekniikkapalvelut, puhe- ja dataratkaisut, järjestelmäintegraatio ja yhdentyvät palvelut sekä pitkälle vakioidut ratkaisut pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkkojen hallinta, palvelimet, työasemat, IP- vaihteet ja puhelinpalvelukeskukset, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaaliset perusratkaisut, kuten sähköpostipalvelut. Liiketoiminta-alue tarjoaa päästä-päähän-hallintaratkaisuja palvelutakuulla. Liiketoiminta-alueella on noin 3 400 työntekijää.

MSEK, paitsi Proforma Proforma

käyttökateprosentti 2006 2005

Liikevaihto 12 940 12 946

Käyttökate ennen

kertaluonteisia eriä 360 121Käyttökate-% 2,8 0,9

Liiketulos ennen

kertaluonteisia eriä 44 -181

Käyttöomaisuusinvestoinnit 324 373

Eurasia

Liiketoiminta-alue käsittää Finturin enemmistöomisteiset toiminnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Liiketoiminta-aluevastaa myös TeliaSoneran osakeomistuksen kehittämisestä venäläisessä MegaFonissa (omistusosuus 44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (omistusosuus37 %). Päävastuuna on omistaja-arvon luominen ja liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen kyseisissä maissa. Liiketoiminta-alueella on noin 2 000 työntekijää.MSEK, paitsi Proforma

käyttökateprosentti ja Proforma 2005

liittymämäärät 2006

Liikevaihto 8 508 6 367

Käyttökate ennen

kertaluonteisia eriä 4 759 3 474Käyttökate- % 55,9 54,6

Tuotot osakkuusyhtiöistä,

Venäjä 2 780 1 176

Tuotot osakkuusyhtiöistä,

Turkki 2 020 1 761

Liiketulos ennen

kertaluonteisia eriä 8 527 5 647

Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 699 2 449

Liittymämäärä (tuhatta)

kauden lopussa

Enemmistöomisteiset yhtiöt 7 352 6 146

Osakkuusyhtiöt 67 149 53 196

TeliaSonera julkaisee tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksen 24.4.2007.