TeliaSonera saattaa loppuun kaupan, jolla se ostaa debitel Danmark A/S:n

TeliaSonera AB on tänään saattanut loppuun kaupan, jolla se ostaa 100 prosenttia debitel Danmark A/S:n osakkeista. Tanskan kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 29.3.2007. Kauppaan sisältyy debitelin 50 prosentin omistusosuus DLG Tele -brändin alla toimivasta DLG-debitel I/S yhtiöstä.

– Kauppa vahvistaa asemaamme Tanskan matkaviestinmarkkinoiden kakkosena. Yhdessä tammikuussa toteutuneen 29 Telekæden-myymälän oston kanssa tämä valmistaa meitä hyvin tulevaan kasvuun, sanoo TeliaSoneran Mobility Services liiketoiminta-alueen johtaja Kenneth Karlberg.Yritysostosta tiedotettiin 1.2.2007, ja Tanskan kilpailuviranomaisen hyväksyttyä kaupan 29.3.2007 osapuolet saattoivat sen loppuun 11.4.2007. Käteisvastike debitel Danmarkin koko osakekannasta voi olla korkeintaan yhteensä noin 1 325 milj. Ruotsin kruunua (143 milj. euroa). Kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä TeliaSonera maksoi käteissuorituksena 63 milj. euroa. Lisäksi debitelin 35 milj. euron velka myyjälle maksettiin pois. Loppuosa kauppahinnasta on korkeintaan 45 milj. euroa plus korko, ja summa riippuu debitelin kehityksestä seuraavan kuuden kuukauden aikana.debitelillä ja DLG Telellä oli 31.12.2006 noin 300 000 matkaviestinliittymää. debitel toimii jatkossakin palveluntarjoajana erillisellä brändillä Tanskan markkinoilla. Yhtiön toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia.