TeliaSoneran yhtiökokous 24.4.2007

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2006 tuloslaskelman ja taseen.Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 6,30 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2007. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 3.5.2007.Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2006.Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen hallitukseen.Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn.Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 900 000 Ruotsin kruunua (aiemmin 800 000) ja muille yhtiökokouksen valitsemile hallituksen jäsenille 400 000 kruunua kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin.Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin lisäksi Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), K. G. Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB-rahastot/SEB-Trygg Försäkring).