TeliaSonera allekirjoitti MVNO-sopimuksen Norjassa

TeliaSoneran tytäryhtiö NetCom ja Tele2 Norge AS ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, joka antaa Tele2 Norgelle oikeuden toimia NetComin matkaviestinverkossa langattomana virtuaaliverkko-operaattorina (MVNO). Sopimus merkitsee sitä, että kaikki Tele2 Norgen liikenne siirretään Telenorin verkosta NetComin verkkoon 1.4.2008 mennessä.

Tele2 Norge alkaa toimia langattomana virtuaaliverkko-operaattorina NetComin matkaviestinverkossa kesällä 2007. Sopimukseen sisältyy myös tulevia palveluja, kuten turbo-3G. Sopimus on aluksi voimassa neljä vuotta alkaen siitä, kun liikenteen siirtäminen on saatu päätökseen.¬– Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että saimme sopimuksen syntymään. Sopimus parantaa entisestään kasvumahdollisuuksiamme ja tehostaa verkkomme toimintaa Norjassa, toteaa Kenneth Karlberg, TeliaSoneran Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja.NetCom arvioi, että sopimuksen vaikutus liikevaihtoon tulee vuositasolla olemaan noin 500 milj. Ruotsin kruunua liikenteen siirtämisen jälkeen. Liikenne on tarkoitus saada siirrettyä uuteen verkkoon vuoden 2008 huhtikuuhun mennessä.

_____________________________________________

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-(0)20-77 58 30Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukein toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.