TeliaSoneran osakkuusyhtiö Telefos AB myy omistuksensa Eltel Networksissa

Telefos AB, josta TeliaSonera AB omistaa 25,6 prosenttia, on allekirjoittanut 3i:n kanssa sopimuksen koskien Eltel Networks osakeomistuksensa myymistä. Kauppahinta on luottamuksellinen ja transaktio on ehdollinen viranomaishyväksynnöille. TeliaSonera odottaa transaktion vaikuttavan positiivisesti toisen tai kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30