TeliaSonera on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä sen asema Euraasiassa vahvistuu

TeliaSonera AB, Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtava telealan yritys on 6.7.2007 allekirjoittanut sopimuksen, joka mahdollistaa oston aina 100 prosenttiin asti yhdysvaltalaisen MCT Corp:n (MCT) osakkeista. MCT:llä on enemmistöomistus kolmessa Euraasian GSM operaattorissa Uzbekistanissa ja Tajikistanissa, sekä vähemmistöomistus Afganistanin johtavassa GSM operaattorissa. Sopimuksen loppuun saattaminen on ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle. TeliaSonera arvioi, että edellytykset tullaan täyttämään kolmannen vuosineljänneksen aikana 2007.

Neljä GSM operaattoria ovat:Uzbek-American Joint Venture ”Coscom” LLC (Coscom) on Uzbekistanin kolmanneksi suurin matkaviestintäoperaattori. MCT:n omistusosuus Coscomista on 99,97 prosenttia.CJSC ”Indigo Tajikistan” (Indigo-Tajikistan) ja CJSC Joint Venture ”Somoncom” (Somoncom) muodostavat yhdessä Tajikistanin toiseksi suurimman matkaviestintäoperaattorin. MCT omistaa 60 prosenttia Indigo-Tajikistanista ja 59,4 prosenttia Somoncomista.”Telecom Development Company Afganistan Limited” (Roshan) on Afganistanin suurin matkaviestintäoperaattori. MCT omistaa 12,25 prosenttia Roshanista.