TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2007

Ensimmäinen puolivuotiskausi

• Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 46 625 milj. Ruotsin kruunuun (44 716). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia.

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 7 808 milj. kruunua (7 905) ja osakekohtainen tulos 1,74 kruunua (1,76).

• Vapaa kassavirta oli 6 087 milj. kruunua (8 861).Toinen vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 23 901 milj. kruunuun (22 737). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 7 516 milj. kruunua (7 928), ja käyttökateprosentti oli 31,4 (34,9).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 575 milj. kruunuun (6 316).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 3 832 milj. kruunua (4 213) ja osakekohtainen tulos 0,85 kruunua (0,94).

• Vapaa kassavirta oli 3 558 milj. kruunua (4 018).

• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 103,4 miljoonaan, kun enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,2 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 2,0 miljoonalla liittymällä.