TeliaSonera luo ainutlaatuisen koulutusohjelman nuorille lahjakkuuksille

Nyt alkaa TeliaSoneran tulevien johtajien metsästys. Vuoden 2008 alussa 30 valittua lahjakkuutta aloittaa TeliaSonera International Trainee Programme -koulutusohjelman. Yli 2 000 opiskelijaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa vastasi TeliaSoneran kyselyyn, jonka tarkoituksena oli saada ohjelmasta opiskelijoiden toiveiden mukainen.

TeliaSoneran koulutusohjelman tavoitteena on löytää eturivin lahjakkuuksia osallistumaan yhtiön rakentamiseen tulevaisuuden johtavaksi telealan konserniksi. Koulutettavien opiskelupaikkoina tulee olemaan Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Puola ja Liettua. Ohjelma on 18 kuukauden pituinen, ja siinä yhdistyvät teoria ja käytäntö. Kurssilaiset opiskelevat vieraassa maassa kolmen kuukauden ajan, ja kuuden viimeisen kuukauden ajan valmistaudutaan suoranaisesti tuleviin töihin konsernin palveluksessa.– Haluamme löytää tulevia johtajia ohjelmaan valittujen joukosta. On tärkeää saada yhtiöön paljon nuoria työntekijöitä, jotka ovat kosketuksissa tärkeimpiin kohderyhmiimme, jotta voimme kehittää tuotteitamme ja palvelujamme asiakkaan tarpeista lähtien. Meistä on parasta kääntyä suoraan opiskelijoiden puoleen, kun halutaan sovittaa yhteen yhtiön vaatimukset ja tavoitteet sekä opiskelijoiden tarpeet, sanoo TeliaSoneran henkilöstöjohtaja Rune Nyberg.TeliaSoneran pohjoismaissa tekemän tutkimuksen mukaan opiskelijat haluavat ennen kaikkea ohjaajan, jonka puoleen voivat kääntyä kysymyksineen, sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävän koulutusohjelman.Opiskelijat asettavat hyvän koulutusohjelman näkökohdat tähän tärkeysjärjestykseen:1. On joku, jolle voi esittää kysymyksiä

2. Teorian ja käytännön yhdistelmä

3. Ponnisteluja arvostetaan

4. Selkeät suuntaviivat ohjelman jälkeen / vaativat ohjaajat

5. Kansainväliset uramahdollisuudet– On kiintoisaa nähdä, kuinka opiskelijoiden vaatimukset ja odotukset eroavat toisistaan eri pohjoismaissa. Yritämme vastata vaatimuksiin niin pitkälti kuin mahdollista, mutta ohjelma tulee olemaan samanlainen kaikissa maissa, sanoo Rune Nyberg.TeliaSonera International Trainee Programme -ohjelmaan haetaan ennen kaikkea vastavalmistuneita tai opiskelijoita, joilla on enintään kahden vuoden työkokemus. Heillä tulee olla ekonomin tai diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava.

Lisätietoja lehdistölle antaa

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 8 713 58 30