TeliaSonera ostaa DataInfon

TeliaSonera kasvattaa omistusosuuttaan DataInfo Oy:ssä 100 prosenttiin 43,7 prosentista. DataInfon avulla TeliaSonera tarjoaa pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille uudenlaisia tapoja hankkia tarvitsemansa IT-ja viestintäratkaisut valmiina palvelukokonaisuuksina. Osapuolten sopimuksesta kaupan arvoa ei julkisteta.

Tänään solmitun sopimuksen mukaan TeliaSonera Finland Oyj kasvattaa omistusosuuttaan DataInfo Oy:ssä 100 prosenttiin 43,7 prosentista ostamalla jäljellä olevan omistusosuuden yhtiöstä.

TeliaSonera panostaa entistä vahvemmin pieniin ja keskisuuriin yritysasiakkaisiin, joille DataInfon avulla voidaan nyt tarjota uudenlaisia tapoja hankkia IT-ja viestintäratkaisut helppoina palvelukokonaisuuksina.”Yritysten kysyntä palveluperusteisille, helposti käytettäville ja ostettaville kokonaisuuksille kasvaa ja näemme kotimarkkinoillamme merkittävät kasvumahdollisuudet tälle nk. software as a service eli SaaS –toiminnalle”, kertoo TeliaSoneran yritysratkaisuista vastaava liiketoiminta-alueen johtaja Juho Lipsanen. ”Datainfo-ketjun valtakunnallinen ja paikallinen osaaminen on vahvuus, jota haluamme tukea ja hyödyntää laajemmin.”DataInfo-ketjulle syvempi yhteistyö TeliaSoneran kanssa merkitsee lisäresursseja ja mahdollisuutta palvella kattavammin niin nykyistä asiakaskuntaa kuin tavoittaa uusia asiakkaita.

”Osana TeliaSoneraa DataInfo Solutions –ketju on Suomen johtava, valtakunnallinen viestintä- ja IT-kokonaisratkaisujen tarjoaja pk-yrityksille. Tavoitteenamme on palvelupohjaisilla ratkaisuilla auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuottavuuttaan”, sanoo DataInfo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja TeliaSoneran pk-liiiketoiminnasta Suomessa vastaava johtaja Jorma Maaninka.Datainfo OyDataInfo Oy on vuonna 1989 perustettu tieto-, viestintä- ja toimistoratkaisujen toteuttamiseen erikoistunut palvelutoimittaja, jonka pääkohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritys- sekä yhteisöasiakkaat. DataInfo Oy on DataInfo Solutions –ketjuyhtiö, jonka liiketoimintaa on sekä DataInfo Oy:n oma liiketoiminta viidellä avainpaikkakunnalla että DataInfo Oy:n ketjujäseninä toimivien itsenäisten yrittäjien Datainfo Solutions -liiketoiminta. Ketjulla on 29 toimipistettä ympäri Suomen. Ketjun liikevaihto on yli 120 milj. euroa ja ketjuyritykset työllistävät yli 300 alan ammattilaista.