TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2008

Liikevaihto kasvoi ja käyttökate oli vahva

Yhdeksän kuukauden jakso

• Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 75 489 milj. Ruotsin kruunuun (71 423). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia.

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 13 367 milj. kruunuun (13 207) ja osakekohtainen tulos 2,98 kruunuun (2,94).

• Vapaa kassavirta aleni 6 410 milj. kruunuun (11 165), mikä johtui pääasiassa kasvaneista käyttöomaisuusinvestoinneista ja siitä, ettei osakkuusyhtiöiltä saatu kertaluonteisia osinkoja.Kolmas vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia 25 817 milj. kruunuun (24 798). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 8 949 milj. kruunuun (8 714), ja käyttökateprosentti oli 34,7 (35,1).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 8 203 milj. kruunua (8 354).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus oli 4 772 milj. kruunua (5 399) ja osakekohtainen tulos 1,06 kruunua (1,20).

• Vapaa kassavirta aleni 2 829 milj. kruunuun (5 078), mikä johtui pääasiassa Turkcell Holding -yhtiön osingonmaksun ajoituksesta ja vastaavalla kaudella Telefos-osakkuusyhtiöltä saadusta kertaluonteisesta osingosta.

• Liittymien määrä oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 127,9 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,2 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 3,8 miljoonalla liittymällä vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna.

• Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2008 ovat ennallaan.Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit“Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli hyvä. Liikevaihto kasvoi ja käyttökate oli vahva Mobility Services- ja Eurasia-liiketoiminta-alueiden vauhdittamana. Mobility Services liiketoiminta-alueella onnistuimme säilyttämään katetasot huolimatta kovasta kilpailusta ja viranomaissääntelystä, jonka vuoksi yhteenliittämis- ja verkkovierailuhintoja jouduttiin laskemaan. Broadband Services liiketoiminta-alueen liikevaihto säilyi absoluuttisesti mitattuna lähestulkoon ennallaan, mutta tuoterakenteen merkittävä muutos aiheuttaa paineita katteisiin. Yksi tärkeimmistä painopistealueistamme on edelleen toiminnan tehokkuuden parantaminen.Toinen tärkeä painopistealue on liiketoimintamme kasvattaminen nopeasti kasvavilla ja kannattavilla markkinoilla. Lokakuussa 2008 otimme uuden tärkeän askeleen laajentamalla toimintaamme kahdelle uudelle nopeasti kasvavalle markkina-alueelle, Nepaliin ja Kambodžaan.Meneillään on maailmanlaajuinen talouskriisi, jonka kestoa on erittäin vaikea ennustaa. TeliaSoneralla on kuitenkin vahva tase, ja yhtiö toimii alalla, joka on suhteellisen riippumaton suhdannevaihteluista. Siksi näköpiirissä ei ole sellaisia asiakaskäyttäytymisen muutoksia, joilla olisi välittömiä vaikutuksia toimintaamme. Ensisijaisia haasteitamme ovat jatkossakin viranomaissääntely, ankara kilpailu ja asiakkaiden siirtyminen uusiin palveluihin. Jatkamme investointeja korkealaatuisiin verkkoihin sekä asiakkaidemme tuottavuutta ja joustavuutta parantaviin uusiin palveluihin, ja etsimme edelleen uusia investointimahdollisuuksia.”