Azerbaidžanilaisen Azercellin yksityistämisestä allekirjoitettiin sopimus

Azerbaidžanin valtion omistamaa 35,7 prosentin osuutta Azerbaidžanin johtavassa matkaviestinoperaattorissa Azercell Telekom B.M.:ssä (Azercell) koskeva yksityistämissopimus on allekirjoitettu. Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä.Azertel A.S., joka on Azercellin emoyhtiö ja Fintur Holdings B.V.:n (Fintur) enemmistöomisteinen tytäryhtiö, osti koko Azerbaidžanin valtion osuuden. Azertel kasvattaa näin omistusosuutensa Azercellissä 100 prosenttiin. Finturin efektiivinen omistusosuus Azercellissä on edelleen 51 prosenttia. TeliaSoneran suora ja välillinen omistusosuus Finturissa on 74 prosenttia.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 12.2.2008, 14:00 (CET).

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30