TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2007

Koko vuosi

• Liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia 96 344 milj. Ruotsin kruunuun (91 060). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 6,3 prosenttia.• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 31 021 milj. kruunua (32 266) ja käyttökateprosentti 32,2 (35,4).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 27 478 milj. kruunuun (26 751).• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 17 674 milj. kruunuun (16 987) ja osakekohtainen tulos 3,94 kruunuun (3,78).• Vapaa kassavirta oli 13 004 milj. kruunua (16 596).• Liittymien määrä kasvoi vuoden aikana 114,9 miljoonaan. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 5,8 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 12,9 miljoonalla liittymällä.• Kokonaisosingoksi ehdotetaan 4,00 kruunua osakkeelta (6,30), mihin sisältyy sekä tavanomainen että ylimääräinen osinko, eli yhteensä 17 962 milj. kruunua (28 290).Neljäs vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia 24 921 milj. kruunuun (23 187). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia.• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 7 208 milj. kruunua (7 766) ja käyttökateprosentti 28,9 (33,5).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 6 358 milj. kruunua (6 504).• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 4 467 milj. kruunuun (4 029) ja osakekohtainen tulos 0,99 kruunuun (0,90).• Vapaa kassavirta oli 1 839 milj. kruunua (2 865).

Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB

Investor Relations

SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa