TeliaSonera teki ei-sitovan alustavan tarjouksen hankkiakseen itselleen 100 % omistusosuuden latvialaisista LMT:stä ja Lattelecomista

TeliaSonera AB käy parhaillaan keskusteluja Latvian valtion kanssa Latvian Mobile Telephone Companyn (LMT) ja Lattelecomin tulevista omistusjärjestelyistä ja on 6.2.2008 vahvistanut olevansa edelleen erittäin kiinnostunut hankkimaan itselleen 100 prosentin omistusosuuden sekä LMT:stä että Lattelecomista.

TeliaSonera on osoittanut kiinnostuksensa ostaa Latvian valtiolta 51 prosenttia Lattelecomin osakkeista noin 3 700 milj. Ruotsin kruunulla (273 milj. Latvian latia), mukaan lukien Lattelecomin omistama 23 prosentin osuus LMT:stä, sekä valtion omistaman 28 prosentin osuuden LMT:stä noin 3 000 milj. kruunulla (222 milj. Latvian latia). TeliaSonera omistaa tällä hetkellä Lattelecomista suoraan 49 prosenttia, ja sen suora ja välillinen omistusosuus LMT:stä on 60,3 prosenttia.Tehty ei-sitova alustava tarjous edellyttää TeliaSonera AB:n hallituksen hyväksyntää. TeliaSonera on pyytänyt Latvian hallitusta antamaan vastauksensa viimeistään 29.2.2008.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 7.2.2008 15.00 (CET).Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30