Cukurova rikkoi Turkcell Holdingin osakassopimusta

Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin Wienissä an antanut päätöksen, jonka mukaan Cukurova on rikkonut tiettyjä osakkeiden luovutusrajoituksia, jotka sisältyvät Cukurovan ja TeliaSoneran väliseen, Turkcell Holdingia koskevaan osakassopimukseen.

Sopimusrikkomus tapahtui, kun Cukurova Holdingin omistamia Turkcell Holdingin osakkeita siirrettiin Cukurova Telecom Holdingsille, turkkilaisen Cukurova-konsernin ja venäläisen Alfa-konsernin vuonna 2005 perustamalle yhteisyritykselle. Wienin välitystuomioistuin on määrännyt Cukurova Holdingin käyttämään kaikki käytettävissä olevat keinot – Alfan kanssa vilpittömin mielin käytävät neuvottelut mukaan lukien – siirrettyjen osakkeiden takaisinostamiseksi. Välitystuomioistuin on varannut oikeuden päättää TeliaSoneran muista vaateista, vahingonkorvaukset mukaan lukien.Turkcell Holding omistaa 51 prosenttia Turkcellin, Turkin suurimman matkaviestinoperaattorin, osakkeista. TeliaSonera omistaa 47 prosenttia Turkcell Holdingin osakkeista. TeliaSonera omistaa myös 13 prosenttia Turkcellin osakkeista, joten TeliaSoneran suora ja välillinen omistusosuus Turkcellista on 37 prosenttia.Cukurova on esittämässään vastakanteessa väittänyt, että Telian ja Soneran yhdistyminen vuonna 2002 rikkoi samoja osakassopimuksen sisältämiä osakkeiden luovutusrajoituksia, mutta välitystuomioistuin hylkäsi vastakanteen.Päätös perustuu Wienin välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti elokuussa 2005.Tammikuussa 2007 Kansainvälisen kauppakamarin toinen välitystuomioistuin antoi päätöksen, jonka mukaan TeliaSoneran ja Cukurovan vuonna 2005 solmima osakkeidenostosopimus on sitova, ja velvoitti Cukurovaa myymään kaikki Turkcell Holdingin osakkeensa TeliaSoneralle. Päätös perustuu Geneven välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti toukokuussa 2005 Cukurovaa vastaan sen jälkeen, kun Cukurova oli vetäytynyt kaupasta ja tehnytkin sen sijaan kaupan Alfan kanssa.TeliaSonera toivoo voivansa saattaa kaupan loppuun Cukurovan kanssa, mutta vaikka osakkeiden ostosopimus onkin sitova ja Cukurova rikkoi Turkcell Holdingin osakassopimusta, Cukurova ei ehkä ole kykenevä tai halukas siirtämään Turkcell Holdingin osakkeita TeliaSoneralle.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 7.3.2008 klo 10.00 (CET).Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30