TeliaSoneran vuosikertomus 2007

TeliaSoneran vuoden 2007 vuosikertomus on nyt saatavissa osoitteesta www.teliasonera.fi/vuosikertomus. Tänä vuonna vuosikertomus julkaistaan vain sähköisessä muodossa, mikä on merkittävä askel TeliaSoneran työssä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Vuosikertomuksen teksti, asettelu ja navigointitapa on valittu niin, että kertomuksen voi lukea helposti ja nopeasti. Tarvittaessa lukija voi käyttää vuosikertomusta välineenä perusteellisen tiedon hankkimisessa, esimerkiksi poimimalla eri alueiden taloudellista kehitystä esittäviä kuvaajia.