TeliaSonera julkaisee uuden organisaation mukaiset vertailuluvut vuosilta 2007 ja 2006

TeliaSonera julkaisee, ennen tammi-maaliskuun 2008 osavuosikatsausta, Mobility Services- ja Broadband Services -liiketoiminta-alueiden kuten myös Muiden toimintojen taloudelliset ja operatiiviset vertailuluvut vuosilta 2007 ja 2006. Luvut löytyvät TeliaSoneran kotisivuilta osoitteesta www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

TeliaSonera yhdisti 1.1.2008 kaikki yritysmyyntiresurssinsa yhdeksi myyntiorganisaatioksi parantaakseen asiakaspalvelua ja tehostaakseen myyntiä. Samalla Integrated Enterprise Services –liiketoiminta-alue muuttui yhteiseksi Business Services –myyntidivisioonaksi, joka tarjoaa perusviestintäpalveluja ja hallintapalveluratkaisuja yritysasiakkaille. 1.1.2008 alkaen Business Services –liiketoimintayksikön tominnot raportoidaan osana Mobility Services- ja Broadband Services –liiketoiminta-alueita sekä Muita toimintoja.Organisaatiomuutoksen vuoksi TeliaSoneran taloudellinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta rakennetta. Uusilla taloudellisilla ja operatiivisilla vertailuluvuilla vuosilta 2007 ja 2006 ei ole vaikutusta vuoden 2007 vuosikertomuksessa julkaistuihin konsernitason lukuihin eikä julkaistuihin tulevaisuuden näkymiin. Muutoksella ei ole myöskään vaikutusta Eurasia –liiketoiminta-alueen aiemmin julkaistuihin lukuihin.Mobility Services -liiketoiminta-alue

Mobility Services -liiketoiminta-alue vastaa henkilökohtaisten liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille. Keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat langattomat puhe- ja datapalvelut ja sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, laajakaistayhteyksillä toimivat matkaviestinpalvelut, matkapuhelinten ja tietokoneiden yhdentyminen sekä Wireless Office. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu matkaviestinliiketoiminta Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Espanjassa.MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja Vertailuluku Vertailuluku

liittymämäärät Tammi-joulu Tammi-joulu

2007 2006

Liikevaihto 45 115 42 534

Käyttökate ennen kertaluontoisia eriä 13 084 13 804

Käyttökate-% 29,0 32,5

Liiketulos ennen kertaluontoisia eriä 8 751 9 569

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 168 3 252

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa 14 501 13 434Broadband Services –liiketoiminta-alue

Broadband Services –liiketoiminta-alue vastaa massamarkkinoiden palveluista kotien ja toimistojen yhteyksiin ja kodin viestintään. Alueen keskeisiä tuotteita ja palveluja ovat kupari-, kuitu- ja kaapeliyhteyksillä tarjottavat laajakaistapalvelut, IPTV, internet-puhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN / Business Internet, vuokrajohdot ja perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue vastaa konsernin runkoverkosta mukaan lukien kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu

toimintoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa

(49 prosenttia) ja Virossa sekä kansainvälinen verkkokapasiteettiliiketoiminta.MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja Vertailuluku Vertailuluku

liittymämäärät

Tammi-joulu Tammi-joulu

2007 2006

Liikevaihto 44 478 44 033

Käyttökate ennen kertaluontoisia eriä 12 821 13 809

Käyttökate-% 28,8 31,4

Liiketulos ennen kertaluontoisia eriä 7 515 8 242

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5 722 4 862

Liittymämäärä (tuhatta) kauden lopussa

Laajakaista 2 326 1 990

Kiinteän verkon puhepalvelut 6 218 6 497Muut toiminnot

Muut toiminnot koostuu TeliaSonera Holdingista ja Konsernitoiminnoista, kuten aiemmin, sekä Other Business Services –liiketoimintayksiköstä. Other Business Services –liiketoimintayksikkö vastaa hallintapalveluratkaisuiden myynnistä ja tuotannosta yritysasiakkaille. Nämä toiminnot kuuluivat aiemmin Integrated Enterprise Services –liiketoiminta-alueeseen.MSEK, paitsi käyttökateprosentit Vertailuluku Vertailuluku

Tammi-joulu Tammi-joulu

2007 2006

Liikevaihto 2 049 1 096

Käyttökate ennen kertaluontoisia eriä -161 -96

Käyttökate-% neg. neg.

Liiketulos ennen kertaluontoisia eriä 264 374

Käyttöomaisuusinvestoinnit 527 282TeliaSonera julkaisee tammi-maaliskuun 2008 osavuosikatsauksen perjantaina 25.4.2008.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 3.4.2008 klo 08.30 (CET).

_____________________________________________

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30