TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2008

•Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 24 398 milj. Ruotsin kruunuun (22 724). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia.

•Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 755 milj. kruunuun (7 583), ja käyttökateprosentti oli 31,8 (33,4).

•Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 6 750 milj. kruunuun (6 191).

•Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 4 465 milj. kruunuun (3 976) ja osakekohtainen tulos 0,99 kruunuun (0,89).

•Vapaa kassavirta oli 1 110 milj. kruunua (2 529).

•Liittymien määrä saavutti ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 119,3 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 3,1 miljoonalla liittymällä vuoden 2007 loppuun verrattuna.

•Kehitysnäkymät vuodelle 2008 pysyivät ennallaan.(Tables included in attached PDF)

Tässä osavuosikatsauksessa liiketoiminnallisten ja taloudellisten tulosten jäljessä sulkeissa esitetyt vertailuluvut viittaavat samaan erään vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ellei toisin ole mainittu. Mobility Services- ja Broadband Services liiketoiminta-alueiden sekä Muiden toimintojen vuoden 2007 luvut on oikaistu vertailukelpoisiksi 1.1.2008 käyttöönotetun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit”Ensimmäisen vuosineljänneksen tunnusluvut olivat tyydyttäviä, ja onnistuimme nostamaan käyttökatetta (ennen kertaluonteisia eriä) absoluuttisesti mitattuna ensimmäisen kerran yli vuoteen. Meidän on kuitenkin yhä jatkettava tehostamistoimia, jotta voimme puolustaa johtoasemiamme kypsemmillä markkinoilla ja tarjota korkealaatuisia verkkoja ja palveluja koko konsernissa.Konsernin kasvun veturi, Eurasia-liiketoiminta-alue, jatkoi vahvaa kehitystään ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Mobility Services- ja Broadband Services liiketoiminta-alueiden painopisteinä pysyivät toiminnan kehittäminen markkinatilanteen mukaisesti sekä käynnissä olevien tehostamistoimien toteutus. Yleiset kehityssuuntaukset pysyivät markkina-alueillamme ennallaan. LaajakaistapalvelujenSisältöä koskevat kysymykset:TeliaSonera AB

Investor Relations

SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa