TeliaSonera vahvistaa Eurasian johtoa

TeliaSoneran sijoittajasuhteista vastaava johtaja, Martti Yrjö-Koskinen, on nimitetty TeliaSonera Eurasian Senior Vice Presidentiksi ja hän aloittaa uudessa tehtävässä 1.10.2008. Martti Yrjö-Koskinen jatkaa sijoittajasuhteista vastaavana johtajana kunnes hänen seuraajansa on aloittanut tehtävässään.

Martti Yrjö-Koskinen tulee uudessa tehtävässään olemaan TeliaSoneran Eurasian liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsen. Muiden johtotehtäviensä lisäksi hän tulee vastaamaan Eurasian viestinnästä. Hän raportoi Tero Kivisaarelle, Eurasian liiketoiminta-alueen johtajalle.Euraasiassa TeliaSonera toimii kiinnostavilla, nopeasti kasvavilla ja erittäin kannattavilla markkinoilla. TeliaSonera jatkaa uusien mahdollisuuksien etsimistä samalta alueelta ja Martti Yrjö-Koskisen nimitys vahvistaa Eurasian johtoryhmää. Martti Yrjö-Koskinen on ollut TeliaSoneran sijoittajasuhteista vastaavana johtajana toukokuusta 2005. Aikaisemmin hänellä on ollut useita tehtäviä Konsernin corporate financessa ja treasuryssä. Hän aloitti TeliaSonerassa vuonna 2000.Uuden sijoittajasuhteista vastaavan johtajan etsintä on jo käynnissä. Martti Yrjö-Koskinen jatkaa sijoittajasuhteista vastaavana johtajana kunnes hänen seuraajansa on aloittanut tehtävässään.

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 (0)8 713 58 30