TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2008

Hyvä kasvu jatkui ja katetasot paranivat

Ensimmäinen puolivuotiskausi• Liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia 49 672 milj. kruunuun (46 625). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia.

•Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 8 595 milj. kruunuun (7 808) ja osakekohtainen tulos 1,91 kruunuun (1,74).

• Vapaa kassavirta oli 3 581 milj. kruunua (6 087).Toinen vuosineljännes• Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 25 274 milj. kruunuun (23 901). Paikallisissa valuutoissa laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 7 978 milj. kruunuun (7 516), ja käyttökateprosentti nousi 31,6:een (31,4).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 7 410 milj. kruunuun (6 575).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 4 130 milj. kruunuun (3 832) ja osakekohtainen tulos 0,92 kruunuun (0,85).

• Vapaa kassavirta oli 2 471 milj. kruunua (3 558).

• Liittymien määrä saavutti toisen vuosineljänneksen lopussa 122,9 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 2,2 miljoonalla liittymällä vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna.

• Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2008 ovat ennallaan.Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit”Yleiset markkinatrendit pysyivät olennaisilta osin ennallaan, ja toisen vuosineljänneksen tunnusluvut olivat tyydyttävät. Ensimmäistä kertaa yli vuoteen onnistuimme kasvattamaan käyttökateprosenttiamme. Euraasian toimintomme kehittyivät vahvasti, ja Mobility Services liiketoiminta-alueella kasvu oli hyvää ja käyttökateprosentit paranivat, kun taas Broadband Services liiketoiminta-alueen käyttökateprosentteihin kohdistui edelleen paineita. Liikkuvan laajakaistan intensiiviset markkinointikampanjat vaikuttavat kiinteän laajakaistan liittymätiheyden kasvuun.TeliaSonera on vahva yritys, jolla on johtava markkina-asema Pohjoismaissa ja Baltiassa. Meillä on myös erittäin hyvä asema useilla kehittyvillä markkinoilla, joiden kasvupotentiaali on suuri, ja etsimme edelleen uusia investointimahdollisuuksia. Menestyksemme perustuu ja tulee perustumaan laadukkaiden verkkojen ja ensiluokkaisten palvelujen tarjoamiseen kilpailukykyisin kustannuksin. Tämän vuoksi meidän täytyy jatkuvasti parantaa toimintamme tehokkuutta, jotta voisimme onnistuneesti hallita käynnissä olevaa siirtymistä perinteisistä kiinteän verkon puhepalveluista langattomiin ja IP-pohjaisiin palveluihin. Tämä edistää vahvaa ja kestävää tuloskasvua ja maksimoi osakkeenomistajiemme saaman arvon.”