TeliaSonera aloittaa lunastusmenettelyn menestyksekkään Eesti Telekomista tehdyn käteistarjouksen jälkeen

TeliaSonera AB:n omistus nousee 97,58 prosenttiin AS Eesti Telekomin ulkona olevista osakkeista menestyksekkäästi toteutetun käteistarjouksen jälkeen. Tämän takia TeliaSonera on päättänyt aloittaa lunastusmenettelyn.

Osakkeenomistajat, joilla on hallussaan yhteensä 50 495 710 osaketta, hyväksyivät tarjouksen tarjousaikana, joka päättyi 9.10.2009. Osakkeet muodostavat noin 36,60 prosenttia kaikista Eesti Telekomin osakkeista ja noin 93,79 prosenttia tarjouksen kohteena olevista osakkeista.

Ostettuaan käteistarjouksessa myydyt osakkeet TeliaSonera omistaa suoraan tai Baltic Tele AB:n kautta yhteensä 134 614 949 Eesti Telekomin osaketta, jotka muodostavat noin 97,58 prosenttia kaikista Eesti Telekomin osakkeista ja näiden osakkeiden edustamista äänistä.

Osakkeiden täsmäytyspäivä on 16.10.2009 niille osakkeenomistajille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen ja osakkeiden siirron TeliaSoneralle.

Ottaen huomioon käteistarjouksen lopputuloksen TeliaSonera on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin käynnistääkseen Viron arvopaperimarkkinalain mukaisen vähemmistöosakkaiden lunastusmenettelyn. Eesti Telekomin osakkeenomistajia tiedotetaan tämän prosessin jatkotoimenpiteistä sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

– TeliaSoneran strategiana on meidän kaikkien keskeisten omistusosuuksiemme kasvattaminen, ja käteistarjouksen lopputulos oli erittäin positiivinen. Koska olemme selvästi ylittäneet 90 prosentin omistuskynnyksen, tulemme käynnistämään lunastusmenettelyn välittömästi noudattamalla sovellettavia sääntöjä. TeliaSonera on sitoutunut kehittämään Eesti Telekomia ja sen tytäryhtiöitä säilyttääkseen näiden brändien korkean arvon ja johtavat markkina-asemat jatkamalla investointeja sekä hyödyntämällä paremmin TeliaSonera-konsernin osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja, sanoo TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimii SEB Enskilda. TeliaSoneran virolaisena juridisena neuvonantajana toimii Raidla Lejins & Norcous, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimii Sullivan & Cromwell LPP.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 13.10.2009 klo 7.30 CET.