TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2009

Vakaa kehitys toi kaikkien aikojen parhaan käyttökatteen

Kolmas vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 27 069 milj. Ruotsin kruunuun (25 817). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan.
• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset pienenivät 4,8 prosenttia.
• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 9,1 prosenttia 9 763 milj. kruunuun (8 949), ja käyttökateprosentti nousi 36,1 prosenttiin (34,7). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna kasvu oli 4,3 prosenttia.
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 prosenttia 8 453 milj. kruunuun (8 203).
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 5 043 milj. kruunuun (4 772) ja osakekohtainen tulos 1,12 kruunuun (1,06).
• Vapaa kassavirta kasvoi 4 583 milj. kruunuun (2 829), mikä johtui käyttökatteen parantumisesta ja noin 1,2 mrd. kruunun suuruisten osinkojen saamisesta Turkcell Holdingilta.
• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 4,2 miljoonalla ja oli 143,9 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 1,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 2,8 miljoonalla liittymällä.
• Konsernin vuoden 2009 kehitysnäkymät pysyivät muuttumattomina vuoden 2009 toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Yhdeksän kuukauden jakso

• Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 81 751 milj. kruunuun (75 489). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan.
• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 13 952 milj. kruunuun (13 367) ja osakekohtainen tulos 3,11 kruunuun (2,98).
• Vapaa kassavirta kasvoi 12 364 milj. kruunuun (6 410).


(Table included in attached pdf)


Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit

”Kolmannella vuosineljänneksellä käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli yhtiön historian paras. Lisäksi liiketulos parani tyydyttävästi 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna huolimatta siitä, että osakkuusyhtiöistä saadut tuotot pienenivät huomattavasti valuuttakurssivaihteluiden ja kertaerien vaikutuksesta. Koska toiminta-alueeseemme kuuluu sopivassa määrin sekä kypsiä että kehittyviä markkinoita, olemme onnistuneet pitämään vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihtomme paikallisissa valuutoissa laskettuna edellisvuoden vastaavan kauden tasolla. Pidän tätä saavutuksena, koska taloudellisen toiminnan hidastuminen, viranomaissääntely ja liikematkailun vähentymisestä johtuva verkkovierailujen vähentyminen lisäävät telealan paineita.

Langattomien datapalvelujen ja liikkuvan laajakaistan voimakas suosio jatkui, ja uskomme vakaasti aloittavamme 4G-palvelut Tukholmassa ja Oslossa yhtenä maailman ensimmäisistä operaattoreista. Huomattavasti nopeampien yhteyksien tarjoaminen edellyttää, että saatavilla on asianmukaisia laitteita, ja tästä syystä pidämme Samsungin kanssa tekemäämme modeemien toimitussopimusta tärkeänä askeleena. Uskomme, että 4G-toimilupia koskevat tarjouskilpailut käynnistyvät muissa Pohjoismaissa vielä tänä vuonna tai ensi vuoden alkupuolella.

On myös rohkaisevaa nähdä, että keskityttyämme viime vuonna Nepalista ostamiemme liiketoimintojen verkon laadun parantamiseen olimme lokakuun alussa valmiit lisäämään markkinointitoimia, ja alun perusteella kampanja vaikuttaa lupaavalta.

Tilanne Baltian maissa on edelleen haastava, ja on liian aikaista puhua talouden elpymisen merkeistä. Olemme kuitenkin osoittaneet sitoutuneemme näille markkinoille pitkällä aikavälillä kasvattamalla omistuksiamme virolaisessa Eesti Telekomissa 60 prosentista noin 98 prosenttiin ja liettualaisessa TEO:ssa 60 prosentista noin 65 prosenttiin. Eesti Telekomin osakkeista tehdyn käteistarjouksen päätyttyä olemme päättäneet aloittaa loppujen osakkeiden lunastusmenettelyn. Yleisesti ottaen haemme edelleen mahdollisuuksia kasvattaa keskeisiä omistusosuuksiamme.

Ponnistelumme rakenteellisten kustannusten vähentämiseksi etenevät vakaasti. Säästötoimien kohteena oleva kustannusrakenteemme on paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna pienentynyt 4,4 prosenttia yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, ja tällä vuosineljänneksellä säästötoimien vaikutukset näkyvät myös Mobility Services liiketoiminta-alueella. Vakaa aikomuksemme on edelleen nostaa tämänvuotista käyttökateprosenttia viime vuodesta ja tutkimme eri mahdollisuuksia kassavirtojen voimakkaan kehityksen säilyttämiseksi.”Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa