TeliaSoneralle 68 prosenttia TEO LT:n äänistä

TeliaSonera on kasvattanut omistuksensa TEO LT:ssä 68,08 prosenttiin käteistarjouksen toteuduttua. Yhteensä 23,47 miljoonaa osaketta oli mukana käteistarjouksessa, joka alkoi 17.9. ja päättyi 9.10. Lähes 10 miljoonaa osaketta ostettiin avoimilta markkinoilta tarjousaikana tarjottuun hintaan ja toiset 6,4 miljoonaa osaketta ostettiin avoimilta markkinoilta tarjouksen ilmoituspäivän ja tarjousajan alkamisen välillä.

TeliaSonera kasvatti siten omistustaan TEO LT:ssä 39 895 616 osakkeella, mikä muodostaa 14 prosenttia avoimilla markkinoilla olevien osakkeiden määrästä ennen tarjouksen ilmoituspäivää eli 5,14 prosenttia TEO LT:n kokonaisäänimäärästä. Näin ollen TeliaSoneralla on tarjouksen päätyttyä 68,08 prosenttia TEO LT:n äänioikeutetuista osakkeista. Tarjouksen täsmäytyspäivä on 14.10.2009.

– Strategianamme on keskeisten omistusosuuksiemme kasvattaminen, ja tämä toteutui sekä TEO LT:ssä että Eesti Telekomissa. Tarjouksemme oli toki menestyksekkäämpi Eesti Telekomissa, koska emme saavuttaneet samaa omistusosuutta TEO LT:ssä. Tämä on osittain seurausta erilaisesta omistusrakenteesta. Onnistuimme kuitenkin lisäämään omistusosuuttamme, mikä on hyvin positiivista. Lisäksi ylitimme kahden kolmasosan omistuskynnyksen, mikä kasvattaa vaikutusmahdollisuuksiamme ja hyödyntää TEO LT:tä, sanoi TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimi SEB Enskilda. SEB oli nimetty myös TeliaSoneran välittäjäksi tarjouksen aikana. TeliaSoneran liettualaisena juridisena neuvonantajana toimi Lideika Petrauskas Valiūnas ir Partneriai LAWIN, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimi Sullivan & Cromwell LLP.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 13.10.2009 klo 7.30 CET.