TeliaSonera AB laskee liikkeelle 600 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 12 vuodeksi

TeliaSonera on tänään laskenut liikkeelle 600miljoonan euron joukkovelkakirjalainan nykyisen seitsemän miljardin euron EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmansa puitteissa. Marraskuussa 2021 erääntyvän 12 vuoden lainan liikkeeseenlaskun efektiiviseksi vuosikoroksi asetettiin 4,825 %, joka vastaa korkoa Euro Mid-swaps + 105 korkopistettä.

- Olemme erittäin tyytyväisiä tähän lainaan, ja meillä on yhä tasapainoisempi lainojen erääntymisaikataulu. Lainan tilauskirja ylimerkittiin moninkertaisesti ja se oli korkealaatuinen. Tämä mahdollisti erittäin hyvät rahoitusehdot, sanoo Per-Arne Blomquist, TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja.

Lainan valtuutettuina toimeksiantajina olivat Barclays, BNP Paribas, Citi ja SEB.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 4.11.2009 klo 16.45 CET.