TeliaSonera ja Altimo yhdistävät MegaFon- ja Turkcell-omistuksensa

TeliaSonera ja Altimo ovat sopineet yhdistävänsä Turkcell- ja MegaFon-omistuksensa luovuttamalla molempien suorat ja epäsuorat omistusosuudet uuteen, nyt perustettavaan yhtiöön. Uusi yhtiö perustetaan läntisen oikeudenkäytön alaiseen maahan, ja se tullaan listaamaan New Yorkin pörssiin.

Tarkoituksena on luoda johtava kansainvälinen operaattori, jolla on yli 90 miljoonaa liittymäasiakasta Venäjällä, Turkissa ja IVY-maissa sekä hyvin toimiva hallinto. Uusi yhtiö tulee keskittymään Turkcellin ja MegaFonin toiminnan tehokkuuden kehittämiseen ja laajentumiseen uusille kehittyville markkinoille.

Tärkeimmät uuden yhtiön perustamisella saavutettavat edut ovat omistusten parempi hallittavuus ja likviditeetti. Edut saavutetaan yksinkertaistamalla Turkcellin ja MegaFonin omistusrakenteita, viemällä uusi yhtiö pörssiin, sopimalla pitkäjänteisestä osinkopolitiikasta ja maksamalla osinkoa säännöllisesti.

Perustamisensa jälkeen yhtiö tulee omistamaan enemmistön sekä Turkcellin että MegaFonin osakkeista. Myös AF Telecomia, joka on MegaFonin kolmanneksi suurin osakas, pyydetään mukaan yhtiöön. Jos AF Telecom suostuu ehdotukseen, TeliaSoneralla ja venäläisillä sijoittajilla tulee olemaan olennaisilta osin samanlainen omistus ja yhtäläinen vaikutusvalta uudessa yhtiössä.

Yksikään pääosakkaista ei voi hankkia uudesta yhtiöstä enemmistöomistusta ilman toisten pääosakkaiden suostumusta. Hallitukseen tulee kuulumaan riippumattomia jäseniä, jotka voivat ratkaista umpikujatilanteet käyttämällä ratkaisevaa ääntä, jos jonkun pääosakkaan nimeämä hallituksen jäsen on eri mieltä muiden pääosakkaiden nimeämien jäsenten kanssa. Myös uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja valitaan riippumattomien jäsenten joukosta.

Turkcell ja MegaFon ovat molemmat tehokkaita ja ammattimaisesti johdettuja matkaviestinoperaattoreita, ja niitä arvostetaan paljon niiden kotimarkkinoilla. Tämän vuoksi pyrkimyksenä on jatkossakin pitää niiden toiminta erillään riippumatta muutoksista niiden omistusrakenteessa. Turkcell ja MegaFon tulevat molemmat hyötymään siitä, että ne ovat osa merkittävää kansainvälistä televiestintäkonsernia, joka tarjoaa mahdollisuuden käyttää hyväksi synergiaetuja ja jakaa asiantuntemusta konsernin sisällä.

TeliaSonera ja Altimo ovat myös sopineet toimivansa yhteistyössä ja pyrkivänsä yhdessä selvittämään kaikki keskinäiset ja Çukurova-konsernin kanssa käynnissä olevat riita-asiansa, jotta uuden yhtiön perustaminen olisi mahdollista. On odotettavissa, että yhteistyön myötä riita-asiat saadaan nopeasti ratkaistua.

Osapuolet ovat sopineet, että jos tyydyttävään ratkaisuun päästään, Altimo ostaa Çukurova-konsernin epäsuoran omistusosuuden Turkcellista ja luovuttaa osakkeet uuteen yhtiöön ilman preemiota.

Jotta tulevilta konfliktitilanteilta vältyttäisiin, osapuolet ovat sopineet Altimon suostuvan siihen, että TeliaSonera, jolla on enemmistöosuus Fintur Holdingsista ja etuosto-oikeus Fintur Holdingsin osakkeisiin mahdollisen myynnin yhteydessä, kasvattaa omistuksensa Fintur Holdingsista 100 prosenttiin ostamalla Turkcellin omistamat yhtiön osakkeet markkinahintaan.

TeliaSoneran ja Altimon allekirjoittama sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta liiketoimi edellyttää vielä sopimista lopullisista asiakirjoista sekä viranomaishyväksyntää.

TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg kommentoi asiaa seuraavasti:

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme päässeet Altimon kanssa sopimukseen, jonka mukaan pyrimme yhteistyössä selvittämään jo aivan liian kauan kestäneet yhtiöiden väliset riita-asiat. Sopimuksen todellinen arvo on kuitenkin sen toimeenpanossa. Turkcellin ja MegaFonin omistusrakenne ja hallinnointi paranevat, samoin kuin kyseisten omistusten likviditeetti. Olemme pyrkineet luomaan hallintorakenteen, jossa kaikilla tärkeimmillä osapuolilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa uuden telekonsernin johtamiseen, mutta ei valtuuksia määrätä siitä yksin. Myös vahingollisten umpikujatilanteiden riski on pieni. Voi viedä vielä jonkin aikaa, ennen kuin pääsemme lopputulokseen, mutta uudella pörssiyhtiöllä tulee olemaan mielenkiintoiset tulevaisuudennäkymät ja se tulee tuomaan lisäarvoa TeliaSoneran osakkeenomistajille.”

Altimon toimitusjohtaja Aleksej Reznikovitš puolestaan kommentoi seuraavasti:

”Uskomme, että sopimus auttaa molempia osapuolia löytämään ulospääsyn pitkään kestäneestä Turkcellin omistuskysymyksen umpikujasta. TeliaSonera ja Altimo ovat luontevat yhteistyökumppanit, joiden MegaFon- ja Turkcell-omistusten yhdistäminen tuo yhtiöihin määräysvallan. Tälle perustalle on hyvä rakentaa yhteisymmärrystä ja luoda uusi, johtava kansainvälinen matkaviestinoperaattori. Sopimuksen edut ovat ilmeiset: Pyrimme luomaan kehittyville markkinoille johtavan operaattorin, joka on myös yksi dynaamisimmista toimijoista ja jolla on edelleen valtavat laajentumismahdollisuudet. Uudella operaattorilla tulee olemaan entistäkin monipuolisemmat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa ja laajentua uusille kehittyville markkinoille, jolloin asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluita ja kaikille osakkeenomistajille pystytään luomaan lisäarvoa.”

-----------------------------------------------------------------------------

Taustatietoja: Turkcellin omistuksesta on käyty oikeutta useaan otteeseen sen jälkeen, kun yhtiön entinen pääosakas Çukurova myi saman omistusosuuden kahteen kertaan, ensin TeliaSoneralle ja sitten Altimolle.

TeliaSonera on saanut Geneven Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuimelta päätöksen, jonka mukaan osakkeidenostosopimus on sitova ja Çukurovan tulee luovuttaa epäsuora määräysvaltaan oikeuttava osuutensa Turkcellista TeliaSoneralle.

Kun Çukurova oli sopinut myyvänsä omistusosuuden TeliaSoneralle, se myikin osan epäsuorasta määräysvaltaan oikeuttavasta Turkcell-omistuksestaan Altimolle ja panttasi loput kyseisestä omistuksesta saadakseen lainan, jonka Çukurova Altimon mukaan jätti myöhemmin maksamatta. Tämän jälkeen Altimo on väittänyt oikeudenkäynnissä Britannian Neitsytsaarilla, että yhtiö on laillisesti saanut epäsuoran määräysvaltaan oikeuttavan osuuden Turkcellista Çukurovan lainanmaksun laiminlyönnin seurauksena.

Altimo on telealan sijoitusyhtiö, joka toimii Venäjällä, IVY-maissa ja Aasiassa. Yhtiöllä on mm. seuraavat omistukset: 44 % äänivaltaisista osakkeista VimpelComissa, joka on toinen Venäjän kahdesta suurimmasta matkapuhelinyhtiöstä (NYSE: VIP), 25,1 % MegaFonista, joka on Venäjän kolmanneksi suurin GSM-palveluntarjoaja, 43,5 % Kyivstarista, joka on Ukrainan suurin matkapuhelinyhtiö, ja 4,99 % Turkcellista, joka on Turkin suurin matkaviestinyhtiö (NYSE: TKC). Altimon omistusyhtiöillä on yhteensä yli 160 miljoonaa matkapuhelinasiakasta.
Fintur Holdings on TeliaSoneran and Turkcellin yhteisyritys, josta TeliaSonera omistaa 58,55 ja Turkcell 41,45 prosenttia. Fintur on pääosakas Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldovassa toimivissa johtavissa matkaviestinoperaattoreissa.

-------------------------------------------------------------------------------

Lehdistötilaisuus
Aika: Torstai 12.11. klo 10.00 (CET)
Paikka: TeliaSoneran pääkonttori, Stureplan 8, Tukholma

TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg on tilaisuudessa läsnä.

Osallistujia pyydetään esittämään lehdistökortti tai vastaava.

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään englanniksi ja sen voi katsoa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.teliasonera.com/ir.

Lehdistötilaisuus kuunneltavissa myös puhelimitse
Lehdistötilaisuutta voi kuunnella suorana myös puhelimitse. Puhelimen kautta ei kuitenkaan voi esittää puhujille kysymyksiä. Varmista kuunteluyhteys soittamalla johonkin alla olevista numeroista muutama minuutti ennen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden alkamista ja ilmoita osallistumisestasi.

Kuunteluyhteyden numerot: +44 (0)207 108 63 03
+46 (0)8 506 269 30
Osallistujien salasana: TeliaSonera

Analyytikkotilaisuuden puhelinyhteys
Aika: Torstai 12.11. klo 14.00 (CET)

TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg on tilaisuudessa läsnä.

Voit kuunnella analyytikkotilaisuutta puhelimitse ja myös esittää kysymyksiä. Varmista kuunteluyhteys soittamalla johonkin alla olevista numeroista muutama minuutti ennen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden alkamista ja ilmoita osallistumisestasi.

Puhelinyhteyden numerot: +44 (0)207 750 9950
+46 (0)8 506 269 04
Osallistujien salasana: TeliaSonera

Voit myös kuunnella tilaisuuden jälkikäteen nauhoitteena 19.11.2009 asti.
Nauhoitteen numero: +46 (0)8 506 269 49, tunnuskoodi: 237714#

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 12.11.2009 klo 7.00 CET.
-----------------------------------------------------------------------
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-771-77 58 30
investor-relations@teliasonera.com

Kirill Babaev, Senior Vice President, Altimo
+7 (495) 981 4452
babaev@altimo.ru

Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.