TeliaSoneran yritysvastuuraportti

TeliaSoneran yritysvastuuraportti 2008 on nyt saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.teliasonera.com/cr2008.

Vuoden 2008 raportti sisältää enemmän tietoa enemmistöomisteisista yhtiöistä verrattuna aiemmin julkaistuihin raportteihin.____________________________________________

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-(0)8-713 58 30