TeliaSonera tammikuu–kesäkuu 2009

Vahva tulos kustannussäästöjen vauhdittamana

Toinen vuosineljännes
• Liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 27 478 milj. Ruotsin kruunuun (25 274). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 0,7 prosenttia.

• Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna säästötoimien kohteena olevat kustannukset pienenivät 5,8 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 13,3 prosenttia 9 043 milj. kruunuun (7 978), ja käyttökateprosentti kasvoi 32,9 prosenttiin (31,6).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,3 prosenttia 8 176 milj. kruunuun (7 410).

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 4 469 milj. kruunuun (4 130) ja osakekohtainen tulos 1,00 kruunuun (0,92).

• Vapaa kassavirta kasvoi 3 499 milj. kruunuun (2 471).

• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana yli 2,4 miljoonalla ja oli 139,4 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 0,9 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 1,5 miljoonalla liittymällä.

• Käyttökateprosentin ennustetta on nostettu ja käyttökateprosentin odotetaan olevan vuonna 2009 korkeampi kuin vuonna 2008. Liikevaihdon, paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna, odotetaan olevan vuonna 2009 samalla tasolla tai vähän alempana kuin vuonna 2008. Säästötoimien kohteena olevan kustannusrakenteen odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2008 ja käyttöomaisuusinvestointien suhteessa liikevaihtoon 13–14 prosenttia.

Ensimmäinen puolivuotiskausi
• Liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 54 682 milj. kruunuun (49 672). Paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna liikevaihto laski 0,1 prosenttia.

• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 8 909 milj. kruunuun (8 595) ja osakekohtainen tulos 1,98 kruunuun (1,91).

• Vapaa kassavirta kasvoi 7 781 milj. kruunuun (3 581).

(Table included in attached pdf)

Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit

“Olen hyvin tyytyväinen siitä, että makrotaloudellisen toimintaympäristön haasteista huolimatta käyttökatteemme ennen kertaluonteisia eriä oli toisella neljänneksellä yhtiön historian parhaimpia. Olemme saavuttaneet tuloksia asioissa, joihin voimme itse vaikuttaa, kuten kulujen vähentäminen ja pääoman huolellinen käyttö. Tämän ansiosta yhtiön ensimmäisen puolivuotiskauden kassavirta yli kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Yhtiön kustannustehokkuutta parantavien toimien vaikutus alkaa nyt näkyä yhtiön kaikissa toiminnoissa, ja Ruotsissa ja Suomessa liiketoiminnan kulut pienenivät toisella neljänneksellä peräti 12 prosenttia. Broadband Services -liiketoiminta-alueen kannattavuus parani jälleen, ja vaikutuksia havaittiin myös Mobility Services -liiketoiminta-alueella. Samaan aikaan Eurasia-liiketoiminta-alueen kannattavuus pysyi hyvänä.

Markkinoiden kehitys oli toisella neljänneksellä samankaltainen kuin ensimmäisellä neljänneksellä, eli laitemyynti pieneni, verkkovierailut vähenivät liikematkailun vähenemisen myötä ja palvelujen käyttö oli vähäisempää. Euraasiassa orgaanisen tuoton kasvu kuitenkin parani jonkin verran ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tulevaisuudessa odotamme ponnisteluidemme säästötoimien kohteena olevien kustannusten ja käyttöomaisuusinvestointien pienentämiseksi kompensoivan laskevan BKT:n ja kasvavan työttömyyden negatiiviset vaikutukset yhtiön markkina-alueilla. Siksi olemmekin nostaneet konsernin kehitysnäkymiä käyttökateprosentin osalta ja odotamme sen olevan korkeampi vuonna 2009 kuin vuonna 2008.”