Cukurova on velvoitettu toimittamaan Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle

Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan Cukurovan täytyy toimittaa kaikki loput Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle 3,1 miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan. Välitystuomioistuin on myös määrittänyt TeliaSoneralle koituvan vahingon suuruudeksi 1,8 miljardia US dollaria mikäli osakkeita ei pystytä sille toimittamaan.

TeliaSonera pyrkii nyt toimeenpanemaan välitystuomioistuimen päätöksen Turkissa. Mikäli osakkeiden omistuksen siirtoa ei pystytä toteuttamaan niin TeliaSonera vaatii Cukurovalta 1,8 miljardin US dollarin suuruista vahingonkorvausta, mikä on välitystuomioistuimen määrittämä vahingon suuruus.

TeliaSonera ei vielä tiedä onko Cukurova halukas tai pystyykö se siirtämään osakkeet TeliaSoneralle, mutta on ilmeistä, että nopeaa päätöstä osakkeiden omistukselle ei ole odotettavissa.

25.3.2005 tiedotettiin sopimuksesta, jolla Cukurova sopi myyvänsä kaikki loput Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle 3,1 miljardin US dollarin käteisvastiketta vastaan, ja minkä seurauksena TeliaSoneran efektiivinen omistusosuus Turkcellissä nousisi 37,3 prosentista 64,3 prosenttiin. Päätös perustuu välitystuomioistuinmenettelyyn, jonka TeliaSonera aloitti Genevessä toukokuussa 2005 Cukurovaa vastaan sen jälkeen kun Cukurova vetäytyi transaktiosta.

Välitystuomioistuin antoi tammikuussa 2007 päätöksen, jossa se totesi, että osapuolet olivat vuonna 2005 solmineet sitovan sopimuksen joka velvoitti Cukurovan hyvässä hengessä yhdessä TeliaSoneran kanssa saattamaan transaktion päätökseen. Cukurova ei ole toiminut päätöksen edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi välitystuomioistuin on nyt määrännyt Cukurovan toimittamaan osakkeet TeliaSoneralle.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 7.8.2009 klo 07.30 CET.