TeliaSonera sopimukseen Viron hallituksen kanssa

– Olemme tyytyväisiä Viron hallituksen päätökseen hyväksyä tarjous sekä nyt aikaansaatuun sopimukseen. Hallituksella on tarjoustamme arvioidessaan ollut hyvin ammattimainen ote. Lisäosinkojen maksaminen tilikauden 2008 aikana kertyneistä voittovaroista ja lähivuosien osingonjakopolitiikasta sopiminen korostavat käynnissä olevan ostotarjouksen houkuttelevuutta ja selkeyttävät osaltaan Eesti Telekomin tulevaa osingonjakoa, toteaa TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

Eesti Telekom on tänään ilmoittanut Tallinnan pörssin kautta kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen Tallinnassa 1.10.2009 ja ehdottavansa osakkeenomistajille, että kertyneistä voittovaroista jaetaan 964 milj. Viron kruunua (625 milj. Ruotsin kruunua) lisäosinkoina, jolloin osingon suuruudeksi tulee 6,99 Viron kruunua (4,53 Ruotsin kruunua) osakkeelta, ja että yhtiökokous hyväksyy kertyviä voittovaroja koskevan osingonjakopolitiikan vuosille 2009–2011.

Ylimääräinen osingonjako koskee kaikkia osakkeenomistajia eli myös niitä, jotka ovat jo hyväksyneet 9.9.2009 alkaneen käteisostotarjouksen.

Eesti Telekomin kaikista liikkeelle lasketuista ja ulkona olevista osakkeista tehdyn käteisostotarjouksen tarjousaika päättyy 9.10.2009. TeliaSonera tarjoaa Eesti Telekomin osakkeista 93,00 Viron kruunua osakkeelta. 21.9.2009 TeliaSoneran osuus Eesti Telekomin tavallisista rekisteröidyistä osakkeista oli 84 119 239 osaketta eli 60,98 prosenttia.

Tarjous ei ole ehdollinen, eikä sen hyväksymiselle ole asetettu minimivaatimuksia. Kokonaisuudessaan tarjottu hinta on 5 117 milj. Viron kruunua (3 333 milj. Ruotsin kruunua).

Tarjouksen hyväksyviä osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan asiasta sen virolaisen kaupallisen pankin tai pörssivälittäjän kautta, jonka hoidossa heidän arvopaperitilinsä ovat, viimeistään 9.10.2009.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimii SEB Enskilda. TeliaSoneran virolaisena juridisena neuvonantajana toimii Raidla Lejins & Norcous, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimii Sullivan & Cromwell LPP.

This press release does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase any securities in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of or be relied on in connection with, any contract therefore.

The Offer is not being made and will not be made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet. Accordingly, copies of this press release and any related offering documents are not being, and must not be, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid. No securities or other consideration is being solicited and if sent in response by a resident of the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy will not be accepted.
No indications of interest in the Offer are sought by this press release.

The release, publication or distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which this press release is released, published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions.

Receipt of this press release will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make the Offer and in such circumstances it will be deemed to have been sent for information purposes only.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 22.9.2009 klo 15.15 CET.

_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-771-77 58 30
investor-relations@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Prospectus
http://www.telekom.ee/index.php?lk=0&go=uudised&lang=eng&uudis=502