TeliaSoneran sijoittajapäivä

Toimitusjohtaja Lars Nyberg puhui tänään TeliaSoneran sijoittajapäivässä Tukholmassa TeliaSoneran asemasta, strategiasta, teknologiajohtajuudesta ja kilpailutilanteen muuttumisesta.

”Rajoittamaton laajakaistan kysyntä tekee sekä matkaviestinverkon että kiinteän verkon liiketoiminnasta houkuttelevia. Dataliikenne on kasvanut räjähdysmäisesti ja liittymämäärä kasvaa. Tämän takia meidän täytyy kehittää liiketoimintamallejamme ja palveluitamme. Samaan aikaan meidän täytyy varmistaa verkkojemme korkea laatu ja parantaa kustannustehokkuuttamme”, sanoi Lars Nyberg.

Nyberg sanoi myös: “Omistaja-arvon maksimoimiseksi TeliaSonera tulee suhtautumaan yritysostoihin kurinalaisesti. Strategiana on kasvattaa omistusosuutta ydinliiketoiminnoissa, arvioida lisäostoja konsernin nykyisellä maantieteellisellä toiminta-alueella ja tarkastella valikoiden uusia markkinoita Euraasiassa.”

TeliaSonera ilmoitti aiemmin harkitsevansa erilaisia strategisia vaihtoehtoja koskien sen Espanjan liiketoimintoa, Yoigoa. Nykyinen taloustilanne huomioon ottaen TeliaSonera ei ole löytänyt sopivaa ratkaisua tilanteeseen ja tulee tästä syystä jatkamaan Yoigon liiketoiminnan kehittämistä. Ennusteen mukaan Yoigon käyttökate tulee olemaan positiivinen vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ja sen kassavirta tulee kääntymään positiiviseksi vuoden 2011 lopussa.

TeliaSoneran kehitysnäkymiä vuodelle 2009 ei muutettu sijoittajapäivässä eli liikevaihdon paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostoja odotetaan olevan samalla tasolla tai vähän alempana kuin vuonna 2008. Säästötoimien kohteena olevan kustannusrakenteen odotetaan olevan vuonna 2009 pienempi kuin edellisvuoden 33,8 mrd. kruunua paikallisvaluutoissa ja ilman yritysostoja laskettuna. Yhtiö arvioi, että vuonna 2009 käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2008. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vuonna 2009 olevan noin 13–14 prosenttia liikevaihdosta.

Muita TeliaSoneran esiintyjiä sijoittajapäivässä olivat: Mobility Services -liiketoiminta-alueen johtaja Kenneth Karlberg, Broadband Services -liiketoiminta-alueen johtaja Håkan Dahlström, henkilöstöjohtaja Karin Eliasson, Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari sekä varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 7.9.2009 klo 13.00 CET.