Ehdotus TeliaSoneran hallituksen jäseniksi

TeliaSoneran nimitysvaliokunta ehdottaa Anders Narvingeria, Ingrid Jonasson Blankia ja Per-Arne Sandströmiä uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä ehdotetaan uudelleen valittaviksi Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Timo Peltola, Lars Renström ja Jon Risfelt. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Anders Narvingeria.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tom von Weymarn on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta. Myös hallituksen jäsenet Lars G. Nordström ja Caroline Sundewall ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta ja jättävät hallituksen 2010.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkio pysyy muuttumattomana.

TeliaSoneran yhtiökokous pidetään 7.4.2010.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Suomen valtio Solidium Oy:n kautta), K. G. Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittely:

Anders Narvinger (s.1948) toimii Teknikföretagenin toimitusjohtajana 30.6.2010 asti, jolloin hän lopettaa tässä tehtävässä. Narvinger on aiemmin toiminut mm. ABB AB:n toimitusjohtajana, ja hän on Trelleborg AB:n, Alfa Laval AB:n ja Coor Service Management AB:n hallituksen puheenjohtaja. Narvinger on lisäksi Volvo Car Corporationin, JM AB:n ja Pernod Ricard SA:n hallituksen jäsen.

Ingrid Jonasson Blank (s. 1962) toimii ICA Sverige AB:n varatoimitusjohtajana. Jonasson Blank on Bilia AB:n, Forma Publishing Groupin ja Sveriges Annonsörerin hallituksen jäsen.

Per-Arne Sandström (s. 1947) on toiminut mm. Telefonaktiebolaget L.M. Ericssonin varatoimitusjohtajana ja Chief Operating Officerina. Sandström on Infocare A/S:n hallituksen puheenjohtaja ja SAAB AB:n, Note AB:n, Human Care AB:n, Cellmax AB:n ja Incentive AB:n hallituksen jäsen.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 25.1.2010 klo 9.00 (CET).