TeliaSonera on valinnut 4G-toimittajat

TeliaSonera investoi yhteiseen 4G-runkoverkkoon Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja jatkaa verkon laajentamista Ruotsissa ja Norjassa. Yhteisen 4G/LTE IP -runkoverkon toimittajaksi on valittu Ericsson ja radioverkkojen toimittajiksi Ericsson ja Nokia Siemens Networks.

”Rakentamalla yhteisen 4G-runkoverkon saamme skaalautuvan ja joustavan ympäristön, joka auttaa vastaamaan langattomien laajakaistapalveluiden jatkuvasti suurenevaan kysyntään Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Sekä Ericsson että Nokia Siemens Networks pystyivät tarjoamaan huippulaadukkaita tekniikoita ja kilpailukykyisiä toimituksia”, sanoo Lars Klasson, TeliaSoneran Mobility Services -liiketoiminta-alueesta vastaava tekninen johtaja ja varatoimitusjohtaja.

TeliaSonera julkaisi ensimmäisenä operaattorina maailmassa 4G-palvelut asiakkailleen Tukholmassa ja Oslossa vuoden 2009 lopulla. 4G on markkinoiden nopein langaton tekniikka, jonka nopeus on jopa kymmenkertainen verrattuna nykyisiin Turbo 3G -yhteyksiin.

TeliaSoneran nykyiset 4G-verkot kattavat Tukholman ja Oslon keskusta-alueet, ja niitä käytetään mobiilidatan siirtoon. 4G-verkon laajentaminen jatkuu Ruotsin 25 suurimmassa kunnassa ja suurimmilla loma- ja matkailualueilla sekä Norjan neljässä suurimmassa kunnassa tulevaisuuden viestintäpalvelujen tuottamiseksi näillä alueilla.

Tietoja:
TeliaSoneralla on 4G/LTE-toimiluvat 2,6 GHz:n taajuuskaistalla kolmessa maassa: Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

4G/LTE-järjestelmä perustuu LTE (Long Term Evolution) -radiotekniikan ja SAE (System Architecture Evolution) -runkotekniikan 3GPP-standardeihin.


Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaa tilaa tai olosuhteita koskevat lausunnot (tulevia tuloksia tai muita suuntauksia koskevat ennusteet mukaan lukien) ovat tulevaisuutta arvioivia lausuntoja. Tulevaisuutta arvioiviin lausuntoihin sisältyy niiden luonteen mukaisesti riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin ja ovat niistä riippuvaisia. Ei voi olla varmuutta siitä, etteivät toteutuvat tulokset eroa merkittävästi näissä tulevaisuutta arvioivissa lausunnoissa suoranaisesti tai epäsuorasti esitetyistä. Tämä voi johtua useista eri tekijöistä, joista moniin TeliaSonera ei kykene vaikuttamaan.