Malin Frenning nimitetty Broadband Services ‑liiketoiminta-alueen johtajaksi

Broadband Services -liiketoiminta-alueen varajohtajana tällä hetkellä toimiva Malin Frenning on nimitetty liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.1.2011 alkaen.

Malin Frenning nimitettiin Broadband Services -liiketoiminta-alueen varajohtajaksi helmikuussa 2010, ja tarkoituksena oli jo silloin, että hän siirtyy hoitamaan liiketoiminta-alueen johtajan Anders Gylderin tehtäviä tämän jäädessä eläkkeelle joulukuun 2010 lopussa.


”Helmikuusta lähtien Malin Frenning on keskittynyt kehittämään kasvustrategiaa Broadband Services ‑liiketoiminta-alueelle Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tulemme kohtaamaan monia haasteita, kun uusien palvelujen ja nopeampien yhteyksien kysyntä kasvaa edelleen ja edellyttää mittavaa verkon uudistamista ja uusia liiketoimintamalleja. Olen varma siitä, että Malin on oikea henkilö johtamaan tätä työtä Broadband Services ‑liiketoiminta-alueella”, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg.


Malin Frenning (43) tuli Teliaan johtajaharjoittelijaksi vuonna 1993. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus ylemmistä johtotehtävistä TeliaSonerassa, ja hänen erityisiä vahvuusalueitaan ovat operaattoriliiketoiminta, kansainvälinen liiketoimintastrategia ja tuotehallinta. Malin Frenning on valmistunut konetekniikan diplomi-insinööriksi Luulajan teknillisestä yliopistosta Ruotsissa.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 13.12.2010 klo 08.00 (CET).


________________________________________________________________________


TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: +46-771 77 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat


Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.