TeliaSonera kasvattaa omistusosuuttaan nepalilaisesta Ncellistä

TeliaSonera kasvattaa omistusosuuttaan TeliaSonera Asia Holding B.V.:stä 51 prosentista 75,45 prosenttiin. TeliaSonera Asia Holding B.V. on hollantilainen holdingyhtiö, joka omistaa 80 prosenttia nepalilaisesta Ncellistä ja 100 prosenttia kambodžalaisesta Applifonesta (brändinimi ”Star-Cell”). TeliaSonera maksaa osakkeista noin 1 100 milj. kruunua (160 milj. Yhdysvaltain dollaria).

TeliaSonera kasvattaa kaupalla epäsuoraa omistusosuuttaan nepalilaisesta Ncellistä 40,8 prosentista 60,4 prosenttiin. TeliaSonera on myös hankkinut oikeuden kasvattaa omistusosuuttaan Ncellistä edelleen 72,9 prosenttiin tiettyjen ehtojen täyttyessä.

”Tämä kauppa on osa TeliaSoneran keskeisten omistusosuuksien kasvattamiseen tähtäävää strategiaa. Nepalissa väestö on nuorta, asukkaita on paljon, liittymätiheys on suhteellisen alhainen ja talous kasvaa, joten se tarjoaa TeliaSoneralle loistavat kasvumahdollisuudet. Olemme sitoutuneet jatkamaan investointeja maan televiestintäinfrastruktuurin ja -palvelujen kehittämiseen”, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.

Samaan aikaan TeliaSoneran kambodžalainen tytäryhtiö Applifone (brändinimi ”Star-Cell”) ja Smart Mobile -brändillä toimiva Latelz Co. Ltd. yhdistävät toimintansa ja muodostavat jatkossa vahvemman operaattorin Kambodžan markkinoilla.

Yhtiöiden yhdistyminen edellyttää vielä Kambodžan viranomaisten hyväksyntää. Uusi operaattori toimii Smart Mobile -brändillä, ja yli 850 000 matkaviestinasiakkaallaan siitä tulee vahva operaattori markkinoilla. TeliaSonera Asia Holding B.V. omistaa nyt toteutettavan liiketoimen jälkeen 25 prosenttia uudesta yhtiöstä. 

”Kambodžan matkaviestinmarkkinoita on leimannut ankara kilpailu ja korkea asiakasvaihtuvuus, joten konsolidointikehitys oli vääjäämätöntä. Olemme siksi mielellämme vauhdittamassa tätä kehitystä ja luomassa näin Kambodžaan vahvempaa matkaviestinoperaattoria”, sanoo Eurasia-liiketoiminta-alueen johtaja Tero Kivisaari.


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 06.12.2010, klo 09.20 (CET).