TeliaSonera valittaa venäläisen oikeusistuimen päätöksestä

TeliaSonera ja Altimo ovat molemmat valittaneet venäläisen muutoksenhakutuomioistuimen 14. lokakuuta antamasta päätöksestä, joka oli Telecominvestille myönteinen, mutta TeliaSoneralle ja Altimolle kielteinen.

Oikeusjuttu alkoi huhtikuussa 2010 Telecominvestin nostamasta kanteesta. TeliaSonera ja Altimo ovat eri mieltä oikeuden päätöksen kanssa ja uskovat, että päätös perustuu tosiasioiden sekä sovellettavien sääntöjen ja säädösten puutteelliseen analysointiin.


Marraskuussa 2009 Altimo ja TeliaSonera sopivat tietyin ehdoin yhdistävänsä omistuksensa luovuttamalla molempien yhtiöiden suorat ja epäsuorat omistukset Turkcellista ja MegaFonista uuteen yhtiöön, jolla olisi hyvin toimiva hallinto. Uuden yhtiön osakkaaksi kutsuttiin myös Megafonin toiseksi suurin omistaja AF Telecom.


AF Telecom jätti huhtikuussa 2010 tytäryhtiönsä Telecominvestin kautta moskovalaiseen tuomioistuimeen kanteen ja vaati mitätöimään kaikki TeliaSoneran ja Altimon välisen sopimuksen MegaFoniin liittyvät kohdat. Moskovalainen tuomioistuin teki 22. kesäkuuta asiassa päätöksen Telecominvestin hyväksi.


TeliaSonera ja Altimo uskovat, että sopimus on täysin laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen eikä se ole ristiriidassa Venäjän tai muun sovellettavan lainsäädännön kanssa tai loukkaa oikeudenvastaisesti Telecominvestin tai muiden kolmansien osapuolten oikeuksia.


Molemmat yhtiöt ovat sitä mieltä, että yleistä aiesopimusta ei voi riitauttaa oikeudessa Venäjän ulkomaisia investointeja koskevan lain vastaisena.