Toimitusjohtaja Lars Nybergin sopimusta jatkettu

TeliaSoneran hallitus on jatkanut toimitusjohtaja Lars Nybergin työsopimusta joulukuuhun 2013 asti.

Lars Nyberg on toiminut TeliaSoneran toimitusjohtajana syyskuusta 2007 alkaen. Hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä joulukuussa 2011, mutta hän jatkaa kuitenkin tehtävässään vuoden 2013 loppuun.


”Lars Nyberg on kaupallisesti ajatteleva ja innostava johtaja, joka on rakentanut vahvan tiimin ympärilleen. TeliaSonera on kehittynyt merkittävästi hänen nyt kolme vuotta kestäneen toimitusjohtajakautensa aikana, ja olemme erittäin iloisia siitä, että hän on suostunut jatkamaan vielä toiset kolme vuotta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Anders Narvinger.


Lars Nyberg on syntynyt vuonna 1951, ja hän on suorittanut ekonomin tutkinnon Tukholman yliopistossa. Hän on myös DataCard Corp.:n hallituksen puheenjohtaja ja Autoliv Inc.:n hallituksen jäsen. Hän toimi NCR Corp.: n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 1995–2003 ja jatkoi yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2005 asti. Aiemmin Lars Nyberg toimi useissa johtotehtävissä Philipsillä ja oli Philips Group Management Committeen jäsen. Lars Nyberg omistaa 150 000 TeliaSoneran osaketta.


 


TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 2.12.2010 klo 14.45.